Back

Szlak Wokół Tatr z tytułem "Polska Marka Turystyczna - kandydat"

Szlak Wokół Tatr z tytułem "Polska Marka Turystyczna - kandydat"

Szlak Wokół Tatr z tytułem
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr, czyli wspólny polsko-słowacki projekt zakładający budowę 250 km pętli wokół Tatr  zdobywa kolejne wyróżnienia. W pełni zasłużenie, bo gotowa od zeszłego roku polska część trasy głównej oraz odchodzące od niej liczne odnogi cieszą się coraz większą popularnością wśród rowerzystów. Tym Szlak Wokół Ttar zdobył  certyfikat "Polska Marka Turystyczna - kandydat" w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną. Szlak wokół Tatr znalazł się wśród 11 laureatów, wybranych spośród 117 zgłoszeń pretendujących do tytułu Polskiej Marki Turystycznej.

16 września 2019 r.  w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie certyfikatów. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki, Anna Krupka, Sekretarz Stanu w MSiT oraz Robert Andrzejczyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Takie wyróżnienie i dostrzeżenie przez ekspertów z branży turystycznej strategicznego projektu Euroregionu „Tatry” bardzo cieszy i potwierdza, że Szlak wokół Tatr ma ogromny potencjał, a dotychczasowe działania zmierzają w dobrym kierunku. Dzięki wsparciu ministerstwa będzie możliwość rozwinąć jeszcze bardziej te działania. Plany na rozwój są imponujące i to zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie. Pisaliśmy o tym np. w tym artykule

Otrzymany przez Szlak wokół Tatr nobilitujący tytuł to przede wszystkim wyróżnienie dla wszystkich polskich i słowackich partnerów projektu, których intensywne prace, zaangażowanie i zrealizowane inwestycje przyciągają od kilku lat tysiące rowerowych turystów. Wielkie gratulacje kierujemy dla Gminy Czarny Dunajec, Gminy Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Gminy Szaflary, Gminy Łapsze Niżne, miasta Kieżmark, Spiska Bela, Liptowski Mikulasz, Trstena, Stara Lubowla, gminy  Hladovka, Sucha Hora, Liesek, Niżna, Vrbov, Huncovce, Wielka Łomnica, Hniezdne. Wszyscy ci partnerzy wraz z EUWT TATRY realizują Szlak wokół Tatr w ramach transgranicznych projektów finansowanych przez Unię Europejską z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Tytuł „Polska Marka Turystyczna” otrzymały również m.in. zaprzyjaźnione z Euroregionem „Tatry” marka Beskidy i Śląsk Cieszyński. Ponadto w gronie Marek Turystycznych znalazły się miasta Lublin i Toruń oraz Kraina Lessowych Wąwozów.

Tytuł „Polska Marka Turystyczna – kandydat” oprócz Szlaku wokół Tatr przyznany został Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Mazurom Zachodnim, Puszczy Białowieskiej, miastu Zamość i Ziemi Świętego Krzyża.

Wszyscy zakwalifikowani, w szczególności kandydaci do tytułu „Polska Marka Turystyczna”, otrzymają dostęp do zapewnionego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wsparcia w postaci udziału w szkoleniach, doradztwa eksperckiego, organizacji audytów, wizyt studyjnych czy uczestnictwa w badaniach wizerunku danych destynacji turystycznych.

Więcej na stronie Szlaku www.szlakwokoltatr.eu

Multimedia