Back

Remont wałów na WTR Jankowice - Okleśna (październik 2019)

Remont wałów na WTR Jankowice - Okleśna (październik 2019)

Remont wałów na WTR Jankowice - Okleśna (październik 2019)
Rzut oka na stan prac przy remoncie wałów na odcinku Wiślanej Trasy Rowerowej między Jankowicami a Okleśną. Niedaleko odbywa się jeszcze jeden remont w ciągu WTR, czyli budowa nowego mostu w Mętkowie, więc tam też zajrzeliśmy podejrzeć postęp robót.

Startujemy w Mętkowie, gdzie końcem sierpnia br. rozpoczęto prace nad budową nowego mostu na drodze powiatowej do Żarek. W ramach prac zamknięto zupełnie drogę dla  ruchu samochodowego, ale wybudowana została tymczasowa przeprawa nad rzeką Chechło, więc ciągłość WTR została zachowana. Prace powinny zakończyć się pod koniec listopada br.  

Remontowany most w Mętkowie

W Okleśnej remonty wałów Wisły oraz Regulanki trwają już od kiku miesięcy, natomiast niedawno rozpoczęto przygotowania podobnych prac na odcinku wałów wiślanych w Jankowicach. Od mostu drogowego do pobliskiej żwirowni ściągnięto już warstwę wierzchnią z korony wałów i wyłączono je również z użytku w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej, więc sugerujemy nadal objazd wszystkich tych remontowanych odcinków w okolicy przez okoliczne miejscowości, po bardzo spokojnych drogach, na podstawie tego ślady GPS (bit.ly/wtrobjazd)

Objazd WTR
Więcej pisaliśmy o tym tutaj, ale dla przypomnienia jest to "objazdowy" ślad całej WTR, który prowadzi po wszystkich gotowych fragmentach Wiślanej Trasy Rowerowej w Małopolsce, omijając po lokalnych drogach (miejscami niestety z dużym ruchem/przewyższeniami) te odcinki które są w budowie (czyli m.in. Okleśna, Jankowice) lub te jeszcze nie gotowe (w Krakowie). Ślad nadaje się nawet pod rowery szosowe. Ślad jest również naniesiony na mapę główną obrazującą postęp prac / rodzaj nawierzchni: bit.ly/mapaWTR (na pomarańczowo).

Zakończenie prac na wszystkich odcinkach przewidywane jest przed wakacjami 2021, ale prace idą na tyle sprawnie, że być może uda się wykonać je szybciej niż zakładano.

Remont wałów w Okleśnej

Najważniejszy zakres prac to m.in.:

  • podwyższenie, poszerzenie i ujednoliceniu szerokości korony wałów  (min. 3,5 m)
  • budowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów funkcjonalnie związanych z wałem (przepusty, przejazdy),
  • wykonanie na niektórych odcinkach technologicznej półki pośredniej od strony zawala (w formie przypory, która będzie stanowić wzmocnienie wału) 
  • budowa nowych dróg technologicznych

To,  że powstaną w ramach tych prac nowe odcinków WTR to jedna sprawa, ale nadrzędnym celem tego projektu pn. „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzania ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego” jest zapewnienie właściwej ochrony przeciwpowodziowej części terenów powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego. 

Zakres rzeczowy projektu:

  • Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem, tzw. zamykającym w km 0+000 - 0+380, rozbudowa prawego wału rz. Małej Wisły w km 6+700 - 7+400 dł. 0,700 km, rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawego w km 0+000 - 0+650 dł. 0,650 i lewego w km 0+000 - 0+716 dł. 0,716 km oraz rozbudowa prawego wału rz. Małej Wisły w km 0+000 - 1+435 w m.: Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gm. Oświęcim, woj. małopolskie;
  • Rozbudowa lewego wału rz. Wisły od km 17+000 do km 17+026 oraz od km 17+065 do km 18+700 w m. Jankowice, gm. Babice, p. chrzanowski, woj. małopolskie;
  • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rz. Soły od km 0+000 do km 0+447 w m.: Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), p. oświęcimski;
  • Rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na Potoku Gromieckim wraz z rozbudową pompowni Gromiec, w m. Gromiec, gm. Libiąż, p. chrzanowski, woj. małopolskie;
  • Rozbudowa lewego wału rz. Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w m. Okleśna, gm. Alwernia;
  • Rozbudowa lewego wału rz. Wisły na odcinku wału od km 0+000 do km 0+097 oraz od km 0+158 do km 1+880 (km roboczy) w m. Okleśna, gm. Alwernia, p. chrzanowski, woj. małopolskie.

 

Multimedia