Back

Międzynarodowe Biennale Architektoniczne 2019 „Połączenie – miasto i rzeka”

Międzynarodowe Biennale Architektoniczne 2019 „Połączenie – miasto i rzeka”

Międzynarodowe Biennale Architektoniczne 2019 „Połączenie – miasto i rzeka”
Dzisiaj temat, który łączy się z krakowskim odcinkiem Wisły oraz brakami w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie miasta. W dniach 8-9 października 2019 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się w Międzynarodowe Biennale Architektoniczne, którego tegorocznym tematem będzie „Połączenie – miasto i rzeka”. To będzie dobra okazji (również dla urzędników wszystkich szczebli) żeby posłuchać, jak inne miasta zwracają się coraz bardziej ku przepływającym przez nie rzekom.

Większości z tych rzek już dawno straciło swoje dawne role przemysłowe i transportowe na rzecz szeroko pojętej rekreacji i dlatego ich zabudowa w coraz większym stopni związana jest z zagospodarowaniem tzw. czasu wolnego. Centralny przebieg Wisły w Krakowie zapewnia jeszcze jedną funkcję - transportową i wręcz idealnie nadaje się do zagospodarowania otoczenie rzeki jako rowerowej osi wschód-zachód, spinającej nie tylko dzielnice Krakowa, ale zapewniającej również idealne połączenie z gminami ościennymi (Skawina, Wieliczka, Niepołomice). Trzeba tylko załatać wszystkie obecne "dziury" jakie pojawią się na tej osi i już teraz myśleć o szerszym planie zagospodarowania otoczenia Wisły (np. prawobrzeżne bulwary i wały od Zabłocia do mostu Wandy i dalej), w szczególności że Wody Polskie wystartowały już z kolejnym etapem prac dla tego odcinka, czyli został wyłożony tzw. Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) w ramach kontraktu "Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie".

Jak dobrze działa na ożywienie tkanki miejskiej rewitalizacja wałów, widać na przykładzie i mniejszych miast. Dzięki trasie VeloDunajec/EV11 i praktycznie bezkolizyjnym połączeniu Nowego i Starego Sącz, wały rzeczne zaczęły żyć swoim drugim życiem, ściągając na swoje korony nie tylko turystów, ale przede wszystkim mieszkańców, którzy wcześnie się tu po prostu nie zapuszczali bez powodu. Dzięki gładkiej trasie rowerowej, stały się one nie tylko ulubionym miejscem lokalnej rekreacji, ale również i traktem komunikacyjnym dla mieszkańców przemieszczających się pomiędzy tymi miastami. Jak bardzo sprawdziła się tam koncepcja zwrócenia się "ku rzekom" świadczą i dane z zamontowanego tam liczydła rowerowego oraz nowe, już zrealizowane inwestycje miasta (trasa nad rzeką Kamienicą). Dodatkowo w planach jest już zagospodarowanie również lewobrzeżnych wałów Dunajca i stworzenia rowerowej pętli łączącej oba Sącze i gminy ościenne (cześć w Świniarsku jest już gotowa). 

Podobny efekty można zaobserwować i w jeszcze mniejszych ośrodkach, choćby na przykładzie Velo Krynica która połączyła Krynicę i Muszynę czy Centrum Aktywnego Wypoczynku w Łącku, które nie tylko zgrabnie łączy trasę VeloDunajec z centrum miasteczka, ale również stało się faktycznym miejscem spotkań i rekreacji. 
 

Więcej szczegółów wydarzenie na stronie znajdziecie na stronie mba2019.sarp.krakow.pl.