Back

Ekoturystyka marką Małopolski - szkolenie w Starym Sączu

Ekoturystyka marką Małopolski - szkolenie w Starym Sączu

Ekoturystyka marką Małopolski
W najbliższy piątek (18 października)  w Starym Sączu odbędzie się szkolenie branżowe dla Subregionu Sądeckiego pt. "Ekoturystyka – marką Małopolski. Jak wykorzystać współczesne trendy do zrównoważonego rozwoju turystycznego regionu i budowania oferty ekoturystycznej?". Szkolenia są częścią Programu EkoMałopolska, którego celem jest promocja regionu w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i jak najmniej inwazyjny dla środowiska naturalnego oraz zakładający autentyczne zainteresowanie jego bogactwem i dziedzictwem.

Nie musimy podkreślać, że budowane trasy w ramach VeloMałopolska doskonale wpasowują się w cały aspekt ekoturystyki i doskonale spinają potencjał dziedzictwa regionalnego, jakim są m.in. obszary cenne przyrodniczo (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty i obszary Natura 2000), różnorodny i dobrze zachowany krajobraz wiejski, dziedzictwo kulinarne i produkty regionalne wysokiej jakości oparte o rodzinne gospodarstwa rolne i agroturystyczne, rzemiosło artystyczne, rękodzieło i sztuka ludowa, tradycje, lokalne imprezy kulturalne, warsztaty i zagrody edukacyjne etc.Ekoturystyka jest ważnym narzędziem pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych i rozwijania nowych innowacyjnych, zielonych rynków pracy. 

W ramach szkolenia zaplanowano wystąpienia i prezentacje dotyczące m.in. projektu EkoMałopolska, ekoturystyki i turystyki aktywnej, a także dobrych praktyk w turystyce zrównoważonej. Eksperci opowiedzą również, jak wykorzystywać najnowsze trendy w turystyce do budowania atrakcyjnej oferty ekoturystycznej, omawiając przy tym konkretne przykłady z Subregionu Sądeckiego. Partnerami szkolenia są: Gmina Stary Sącz oraz Towarzystwo z Beskidu Niskiego. Szkolenie jest organizowane w formule zielonego wydarzenia (www.zielonewydarzenia.pl). Zielony catering zapewni Starosądeckie Koło Gospodyń Miejskich.

Kolejne takie spotkanie zaplanowane jest dla Subregionu Małopolska Zachodnia 25 października w Lanckoronie. 


PROGRAM:
(Biblioteka w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 33)

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10 Uroczyste otwarcie spotkania
Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza

10:10 – 10:30 EkoMałopolska – prezentacja założeń Programu Województwa Małopolskiego nakierowanego na ochronę środowiska
Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

10:30 – 10:50 Doświadczenia i inicjatywy Gminy Stary Sącz na rzecz rozwoju turystyki zrównoważonej – ekoturystyki, turystyki aktywnej oraz turystyki dziedzictwa opartej o muzykę i sztukę
Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza
Wojciech Knapik, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari

10:50 – 11:20 Rola ekoturystyki i turystyki zrównoważonej w funkcjonowaniu regionów (współczesne trendy i wyzwania, wpływ ekoturystyki na rozwój lokalnej gospodarki, aktywizację społeczną i rozwój regionu). Dobre praktyki w ekoturystyce i turystyce zrównoważonej – przykłady z Europy i świata
Dominika Zaręba, Fundusz Partnerstwa, autorka książki “Ekoturystyka” (PWN)

11:20 – 11:50 Przerwa kawowa w formule zielonego wydarzenia

11:50 – 12:20 Jak udostępniać turystom dziedzictwo i historie miejsca? Estetyka krajobrazu w turystyce zrównoważonej oraz interpretacja dziedzictwa miejsca.
Karolina Fidyk, Główny specjalista ds. dziedzictwa kulturowego, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

12:20 – 12:40 Marka Beskidu Niskiego – dobre praktyki współpracy gospodarstw agroturystycznych na rzecz rozwoju ekoturystyki, turystyki kulinarnej i aktywnej. Pakiety ekoturystyczne w Beskidzie Niskim
Albert Pach – Towarzystwo z Beskidu Niskiego, Gospodarstwo Malowane Wierchy w Gładyszowie

12:40 – 13:00 Ziemia Sądecka jako eko-destynacja i modelowy przykład aktywnej ekoturystyki – prezentacja pakietów rowerowych
Danuta Molek, RowerowyFun, Chełmiec

13:00 – 14:00 Dyskusja o rozwoju ekoturystyki w subregionie i podsumowanie
moderator Elżbieta Tomczyk-Miczka

14:00 – 14:30 Degustacja produktów lokalnych 
Starosądeckie Koło Gospodyń Miejskich

Prowadzenie szkolenia – Anna Woźniak-Lubaś, prezeska Funduszu Partnerstwa

Zgłoszenia

Dostępna jest również ankieta online dotyczącej potencjału regionu do rozwoju ekoturystyki:

Więcej o Programie EkoMałopolska:
www.malopolska.pl/ekomalopolska/projekt-ekomalopolska