Back

Budowa EuroVelo 11 wzdłuż Doliny Popradu z dodatkowym wsparciem finansowym

Budowa EuroVelo 11 wzdłuż Doliny Popradu z dodatkowym wsparciem finansowym

Życzanów - stan obecny. Docelowy przebieg trasy Euro Velo11 / VeloNatura
Dobre wieści odnośnie brakujących odcinków VeloNatura (EuroVelo11) oraz VeloDunajec. Na dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni zadecydowali o przyznaniu środków finansowych, które pozwolą na zrealizowanie brakujących odcinków EV11 na terenie Piwnicznej Zdroju, Muszyny oraz Rytra. Dzięki tej decyzji ten kamienisty odcinek w Życzanowie (ze zdjęcia) w przyszłym roku powinny zacząć przybierać trochę bardziej gładkie kształty.

Czekamy teraz na przetargi i rozpoczęcie prac na tych odcinkach. Wsparcie otrzyma także gmina Krościenko, dla której Zarząd Województwa Małopolskiego zarekomendował na realizację trasy VeloDunajec kwotę 300 tys. zł.

To dobra wiadomość dla mieszkańców i turystów odwiedzających miejscowości leżące w Dolinie Popradu, bo dzięki temu wsparciu trasa zyska na spójności i połączy główne miasta leżące przy VeloNatura / EuroVelo 11


Wiele tych odcinków nie zostało do zrealizowania, ale są one kluczowe dla ciągłości trasy, a w swojej obecnej postaci, mimo że są przejezdne np. dla rowerów górskich, to nie spełniają założeń przyjętych dla “zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim”. Poniżej ich lista:

  • zjazd/wyjazd nad Dunajec w m. Głębokie 
  • Piwniczna/Radwanów
  • odcinek na Podzamczu w Rytrze oraz Życzanowie

Pozostała część “brakujących” odcinków leży już na terenie Słowacji i ich realizacja ma nastąpić w przyszłym roku, o czym można przeczytać tutaj

Obecnie trwa budowa kluczowego odcinka na terenie Muszyny, który obejmuje budowę dwóch kładek pieszo-rowerowych Andrzejówka–Mały Lipnik oraz Legnava–Milik. Zakończenie ich budowy to również rok 2020, więc jest spora szansa, że trasa EV11 uzyska pod koniec przyszłego roku ciągłość od Krynicy aż do m. Wielogłowy, czyli aż 75 km malowniczą doliną Popradu i Dunajca, w większości poza ruchem samochodowym lub po drogach o jego małym natężeniu. 

Warto dodać, że projekt trasy EV11 w Dolinie Popradu jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREGV_A_PL_SK 2014-2020, a jego wartość po stronie polskiej opiewa na niemal 4,3 mln zł. Województwo Małopolskie przekaże gminom wsparcie finansowe w postaci dotacji celowych, stanowiących udział krajowy w kosztach realizacji inwestycji. Będzie to odpowiednio dla gminy Piwniczna Zdrój: ponad 213,5 tys. zł, dla gminy Rytro: ponad 344 tys. zł oraz dla gminy Muszyna: niemal 82,3 tys. zł.

Rozwój europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych Małopolski, zwiększając konkurencyjność poszczególnych miejscowości. Można założyć, że dzięki temu jeszcze większa liczba turystów zdecyduje się odwiedzić atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejsca położone na terenie naszego regionu

– mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wicemarszałek dodał, że wsparcie w tym zakresie otrzyma także gmina Krościenko. W zeszłym tygodniu ZWM zarekomendował na realizację tego zadania kwotę 300 tys. zł.

Źródło; www.malopolska.pl