Trasa 7: Skarby Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Biały, Kościół Ojców (5 km) Pieskowa Skała (12 km) Jerzmanowice (18,5 km) Kobylany (30 km) Bolechowice (33 km) Wierzchowie (38 km) Biały Kościół (40 km) 

40 km, 4,5 h, trudność - średnia

Profil wysokościowy trasy:

Trasa 7

OPIS:

Majestatyczne skały Dolin Prądnika i Będkowskiej, piękne zamki w Ojcowie i w Pieskowej Skale oraz prehistoryczne jaskinie to jurajskie atrakcje, które zobaczymy w trakcie tej wycieczki. Rozpoczynamy w Białym Kościele, z parkingu na skraju Ojcowskiego Parku Narodowego (1). Szosą zamkniętą dla ruchu samochodowego zjeżdżamy malowniczymi serpentynami do Doliny Prądnika (Brama Krakowska, Źródło Miłości, J. Ciemna). Trzymając się głównej drogi jedziemy do centrum Ojcowa (muzeum, zamek) (2). Poruszamy się nadal dnem doliny koło Kaplicy Na Wodzie i zabytkowych młynów aż do rozjazdu. Drogą 773 skręcamy w lewo i po ok. 3 km dojeżdżamy do Maczugi Herkulesa i zamku w Pieskowej Skale (3). Po zwiedzeniu zamku wracamy doliną do Maczugi, i zaraz za nią skręcamy w prawo wąskim asfaltem za niebieskim szlakiem rowerowym. Wąwozem Sokolec wyjeżdżamy na wierzchowinę, i główną drogą skręcamy w prawo porzucając szlak. Przecinamy drogę krajową 94 na wprost, za cmentarzem skręcamy w lewo i zjeżdżamy do centrum Jerzmanowic. Przed kościołem (4) skręcamy w lewo na Łazy. Po 700 m ponownie w lewo, a po chwili w prawo, w drogę polną na niebieski szlak rowerowy. Szlak prowadzi obok G. Grodzisko z dawnym słupem granicznym. Dalej szlakiem niebieskim jedziemy do Doliny Będkowskiej. Tutaj spotykamy czerwony szlak rowerowy. Wybierając wariant skrótowy należy jechać nim w lewo, jeżeli mamy w planach całą trasę poruszamy się czerwonym szlakiem wzdłuż doliny aż do Kobylan. Opuszczamy szlak i główną drogą jedziemy przez Karniowice (dwór) (5) do Bolechowic (gotycki kościół) (6), a stąd za czerwonym szlakiem długim podjazdem przez Gacki do Zelkowa. W Zelkowie porzucamy szlak, jedziemy w prawo przez centrum i zjeżdżamy do Doliny Kluczwody, gdzie skręcamy w lewo. Czarny szlak doprowadzi nas do Jaskini Wierzchowskiej (7). Jadąc dalej na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, a po dojeździe do drogi 94 w lewo następnie w prawo, i wracamy na parking.

ATRAKCJE NA TRASIE:

 • Ojcowski Park Narodowy (1) – jeden z najmniejszych parków narodowych w Polsce. Obejmuje Doliny Prądnika, Sąspówki i in. z licznymi skałami wapiennymi oraz jaskiniami (m.in. udostępnione do zwiedzania J. Łokietka i J. Ciemna). Na terenie OPN znajdują się najbogatsze w kraju stanowiska roślin naczyniowych oraz kolonie nietoperzy. W Ojcowie – siedziba Parku, Muzeum Przyrodnicze, ruiny warowni z XIV w. i piękna, drewniana Kaplica na Wodzie z 1901 r.
 • Zamek w Ojcowie (2) – średniowieczny zamek wzniesiony w XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego. Do dziś zachowały się jedynie malownicze ruiny murów obronnych i części mieszkalnych, potężna wieża oraz brama wjazdowa. Stąd widok na Dolinę Prądnika. Obiekt udostępniono dla turystów.

  Zamek w Ojcowie
 • Zamek w Pieskowej Skale (3) – gotycki, wzniesiony w XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego. Po przebudowie w XVI w. nabrał charakteru renesansowej rezydencji pałacowej. Z tego okresu pochodzą arkadowe krużganki, dwupiętrowa loggia i taras ogrodowy. Wielokrotnie przebudowywany po licznych pożarach i zniszczeniach w czasie „potopu” szwedzkiego. Po II wojnie światowej przeprowadzone prace konserwatorskie przywróciły Pieskowej Skale XVI-wieczną formę. W salach zamku ekspozycja mebli, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego.

  Zamek w Pieskowej Skale
 • Kościół w Jerzmanowicach (4) – klasycystyczny z I poł. XIX w.  
 • Dwór w Karniowicach (5) – zbudowany w XVIII w. z cechami budowli późnobarokowej, nawiązującej poprzez alkierze do dawnych dworów obronnych. Obecnie własność prywatna.
 • Kościół w Bolechowicach (6) – gotycki z końca XIV w. Rozbudowany w XV w. o nawę oraz z początkiem XX w. o wieżę. W prezbiterium gotyckie polichromie, wyposażenie przeważnie barokowe.
 • Jaskinia Wierzchowska (7) – druga co do wielkości z rozpoznanych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej jaskiń. Liczy 975 m długości, z czego 700 m jej korytarzy i komór jest udostępnionych turystycznie. Trasę zwiedzania urozmaicają ekspozycje paleontologiczno-archeologiczne.

Mapa trasy:

Mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX