Trasa 4: Szlakiem Kościuszki

Słomniki, Łętkowice (7,5 km) Dodów (11,5 km) Przemęczany (15 km) Wrocimowice (19 km) Janowiczki (21 km) Racławice (22,5 km) Nasiechowice (32,5 km) Muniakowice (37 km) Prandocin (42 km) Słomniki (43,7 km) 

43,7 km, 5h, trudność - średnia

Profil wysokościowy trasy:

Trasa 4: Szlakiem Kościuszki

OPIS:

W miarę łatwa trasa, w większości wśród uprawnych pól, z kilkoma niezbyt trudnymi podjazdami. Jeżeli dla kogoś cała trasa jest zbyt długa, może wybrać wariant skrótowy. Wycieczkę rozpoczynamy w Słomnikach na rynku, obok neogotyckiego kościoła (1). Przekraczamy krajową „7” i ul. Poniatowskiego dojeżdżamy do cmentarza. Jedziemy przez Wierzbice do Łętkowic. Po 500 m skręcamy w lewo na Dodów i jedziemy wśród pól na przemian wznoszącą się i opadającą drogą. Przy przydrożnym krzyżu skręcamy w prawo (jeżeli chcielibyśmy skrócić sobie trasę, należy jechać na wprost, następnie w Zielenicach skręcić w lewo). „Wspinamy się” na wierzchowinę i rozpoczynamy długi zjazd do Przemęczan. Na skrzyżowaniu przy dworku skręcamy w lewo i przez Wrocimowice dojeżdżamy do Janowiczek. Warto tu zwiedzić dwór (2) i zespół zabytkowy „Racławice” (3), (4) z okazałym pomnikiem Bartosza Głowackiego. Jedziemy dalej na północ i w centrum Racławic przejeżdżamy obok kościoła (5). Na skrzyżowaniu drogą 783 jedziemy w lewo, a po 300 m ponownie skręcamy w lewo w kierunku Marchocic. Przejeżdżamy na wprost skrzyżowanie, na rozwidleniu kierujemy się w lewo i dojeżdżamy do lasu. Jedziemy pierwszą ścieżką w prawo, pokonujemy krótki stromy podjazd i na rozwidleniu odbijamy w prawo. Po chwili ponownie kierujemy się w prawo i przecinką zjeżdżamy do drogi szutrowej przy Rez. Leśnym „Sterczów-Ścianka” (6). Jedziemy drogą szutrową, za szlabanem skręcamy w lewo i dojeżdżamy do zabudowań Nasiechowic. Po skręcie w lewo (piękna panorama) zjeżdżamy do skrzyżowania w Nasiechowicach, na którym kierujemy się w prawo. Po 600 m odbijamy w lewo, wjeżdżamy do lasu i po podjeździe docieramy do Muniakowic. Tutaj na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, mijamy leśniczówkę i kapliczkę, skręcamy w lewo i zjeżdżamy do Prandocina, gdzie podziwiać możemy największą atrakcję na tej trasie – romański kościół z 1126 r. (7). Mijamy odnogę w prawo i trzymając się szosy jedziemy w lewo. Skręcamy w prawo w pierwszą przecznicę, którą dojeżdżamy do  ul. Poniatowskiego. Wracając tą samą drogą, którą ruszaliśmy na trasę, kończymy wycieczkę na rynku w Słomnikach.

ATRAKCJE NA TRASIE:

 • Kościół w Słomnikach (1) – neogotycki, wzniesiony przy rynku w latach 1888-93. Z poprzednich drewnianych świątyń pochodzą XVI-wieczne gotyckie zabytki: krucyfiks w ołtarzu głównym oraz obraz Świętej Rodziny.
 • Dwór w Janowiczkach (2) – wybudowany w stylu klasycystycznym w XIX w. Stała wystawa „Powstanie 1794”.
 • Kopiec Kościuszki w Racławicach (3) – usypany na pobliskim wzgórzu Zamczysko dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy, jaką stoczyli tu 4 kwietnia 1794 r. powstańcy Insurekcji Kościuszkowskiej z Rosjanami. Dzięki tej wiktorii Polacy nabrali wiary w pomyślne rozstrzygnięcie prowadzonej wojny. W pobliżu kopca znajduje się okazały pomnik bohatera bitwy pod Racławicami – Bartosza Głowackiego.
  Pomnik Bartosza Głowackiego
 • Pięć Lip na szczycie Zamczysko w Racławicach (4) - posadzonych na cześć pięciu generałów walczących w powstaniu kościuszkowskim: Kościuszki, Madalińskiego, Małachowskiego, Zajączka i Wodzickiego.
 • Kościół w Racławicach (5) – zbudowany w 1778 r. w stylu późnobarokowym. Wewnątrz figura św. Szczepana oraz obraz ,,Świętej rozmowy”, oba z XVI w. Wg legendy w kościele modlił się tuż przed bitwą Tadeusz Kościuszko. Obok drewniana dzwonnica z XVIII w.
 • Rezerwat przyrody „Sterczów–Ścianka”  (6) – położony na stromym zboczu rezerwat florystyczny. Wśród roślinności znajdują się płaty stepowych muraw, np. obuwik pospolity, objęty ścisłą ochrona gatunkową. Specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

  Rezerwat Przyrody „Sterczów–Ścianka”
 • Kościół w Prandocinie  (7) – zaliczany do czołowych dzieł architektury romańskiej w Polsce. Ufundowany przez cystersów w 1126 r. Ma charakter obronny, o czym świadczą: otwory strzelnicze w murach wieży, umieszczone wysoko małe otwory okienne i lochy będące miejscem schronienia w czasie oblężenia. Wyposażenie wnętrza późniejsze, barokowe i rokokowe.

Mapa trasy:
Mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX