Trasa 22: Śladami bitew I wojny światowej

Żegocina, Laskowa (15 km) Łososina Górna (21 km) Kamionna (37 km) Trzciana (44 km) Łąkta Górna (47,5 km) Rajbrot (54 km) Żegocina (58,4 km) 

58,4 km, 7 h, trudność - średnia

Profil wysokościowy trasy:

22

OPIS:

Zapraszamy na wycieczkę, podczas której odwiedzimy kilka cmentarzy z czasów I wojny światowej. Tereny Małopolski poł.-wsch. były miejscem wielu ciężkich walk, a cmentarze są ich smutną pamiątka. Rozpoczynamy z centrum Żegociny jadąc na południe drogą 965. W Rozdzielu kierujemy się w lewo, po 1800 m za kościołem (1) ponownie w lewo i zaraz w prawo. Podjeżdżamy 1100 m i  skręcamy w prawo na niebieski szlak rowerowy. Jedziemy prosto pod kapliczkę i cmentarz nr 357 (2). Wracamy na trasę i zjeżdżamy do drogi asfaltowej, kierujemy się w prawo i przejeżdżając koło kościoła w Kamionce Małej (3) docieramy do drogi głównej. Skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez Laskową (dwór) (4) i skręcamy w lewo na drogę główną. Wjeżdżamy do Łososiny Górnej, mijamy kościół (5) i skręcamy w prawo na Pasierbiec. Mijamy kościół, a następnie 500 m dalej skręcamy w lewo obok świetlicy. Jedziemy widokową drogą, gdzie podczas dobrej pogody możemy zobaczyć Tatry. Na skrzyżowaniu z główną drogą skręcamy w prawo. W Nowym Rybiu mijamy kościół i przed szkołą kierujemy się w prawo do Kamionnej, w której skręcamy w prawo (na Żegocinę) do drewnianego kościoła (6). Zawracamy i na skrzyżowaniu jedziemy w prawo. Po 3 km, za mostkiem, odbijamy w lewo i na głównej drodze także jedziemy w lewo czarnym szlakiem rowerowym, który doprowadza do kaplicy i źródła (7). Wracamy szlakiem do skrzyżowania i skręcamy w lewo do Trzciany. Skręcamy w prawo, mijamy kościół (8)i jedziemy w stronę Łąkty Górnej. Na wzgórzach po lewej stronie znajduję się kilka cmentarzy wojennych. Na drodze głównej skręcamy w prawo i po minięciu kościoła odbijamy w lewo. Na końcu asfaltu skręcamy w lewo na bitą drogę, którą dojeżdżamy do drogi asfaltowej i skręcamy w prawo do Rajbrotu (700 m w lewo kolejny cmentarz). Za kościołem (9) skręcamy w prawo i po 5 km kierujemy się w lewo do Żegociny, w której kończymy wycieczkę.

ATRAKCJE NA TRASIE:

 • Drewniany kościół w Rozdzielu (1) – konstrukcji zrębowej, zbudowany w Królówce koło Nowego Wiśnicza w końcu XV w.
 • Cmentarze z I wojny światowej (2) – liczne wojskowe nekropolie przypominają o krwawych walkach toczonych na terenie Galicji Zachodniej na przełomie 1914 i 1915 roku pomiędzy armią rosyjską i armią C.K. Austrii. Często usytuowane w miejscu walki są miejscem pochówku żołnierzy wielu narodowości: Polaków, Austriaków, Niemców, Rosjan, Węgrów i innych. Niektóre z nich o wybitnych walorach artystycznych, np. cmentarz nr 357 z drewnianą kaplicą.

  Cmentarz Wojenny nr 357
 • Drewniany kościół w Kamionce Małej (3) – z końca XVIII w. Wyposażenie wnętrza z XVIII-XIX w. W ołtarzu głównym barokowa rzeźba św. Katarzyny Aleksandryjskiej (4) – patronki kościoła.
 • Dwór w Laskowej (4) – wybudowany w 1677 r., konstrukcji zrębowej, nakryty gontowym wysokim łamanym dachem polskim. Pierwotnie siedziba szlachecka Laskowskich, później klasztor, a od XVIII w. w rękach świeckich.

  Dwór w Laskowej
 • Drewniany kościół w Łososinie Górnej (5) – przy budowie w 1778 r. wykorzystano fragmenty poprzedniej, późnogotyckiej świątyni. Polichromia z XIX w. Wyposażenie głównie rokokowe z XVIII w. Gotycka chrzcielnica kamienna z XV w.
 • Kościół w Kamionnej (6) – niewielka trójnawowa świątynia drewniana z 1934 r. o konstrukcji szkieletowej. Bryła nawiązuje do starej architektury sakralnej.
 • Kapliczka i źródło w Ujeździe (7) – wg. legendy źródełko wytrysnęło za sprawą św. księżnej Kingi, przejeżdżającej w upalny dzień biegnącym obok traktem węgierskim. Obok źródełka murowana kapliczka.

  Kościół w Kamionnej
 • Kościół w Trzcianie (8) - pochodzi sprzed 1556 r., eklektyczny styl zawdzięcza kolejnym rozbudowom. Zachowały się barokowe ołtarze, kamienna chrzcielnica z 1497 r. oraz renesansowy portal do zakrystii z XVI w.
 • Kościół w Rajbrocie (9) – drewniany z 1511 r. Jednonawowy, konstrukcji zrębowej, pokryty gontem. Wewnątrz wczesnobarokowy ołtarz z XVII w., późnogotyckie detale ciesielskie oraz drewniana, gotycka ambona. Obok dzwonnica o konstrukcji słupowej z końca XVIII w

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX