Trasa 21: Małopolskie jabłka i ... grzybobranie

Dobczyce, Raciechowice (8 km) Szczyrzyc (18 km) Jodłownik (22 km) Gruszów (34 km) Stadniki (43 km) Skrzynka (46 km) Dobczyce (50 km) 

50 km, 5,5 h, trasa - trudna

Profil wysokościowy trasy:

21

OPIS:

W zależności od pory roku kwitnące sady w okolicach Raciechowic lub jabłka będą symbolem tej wycieczki. A i Kamienny Grzyb można po drodze znaleźć. To dość długa i trudna, ale bardzo atrakcyjna trasa. Zaczynamy ją przed kościołem w Dobczycach (1). Przed wyjazdem z miasta warto zwiedzić zamek i skansen (2). Jedziemy na płd.-wsch. za żółtym szlakiem turystycznym i skręcamy w prawo w pnącą się stromo ul. Górską. Dalej jedziemy widokowym grzbietem. Po 3 km za szlakiem skręcamy w stromo opadającą drogę w lewo. Po niecałych 500 m, na rozwidleniu, kierujemy się w prawo i zjeżdżamy w dolinę Krzyworzeczki. Tu drogą 964 skręcamy w lewo, i po chwili w prawo na Raciechowice – słynące z pięknych sadów jabłkowych (3). Mijamy zabytkowy kościół i dwór (4) (5). Na rozjeździe w Dąbiu jedziemy w prawo na Szczyrzyc (w lewo, jeżeli wybierzemy skrót), gdzie po minięciu zabudowań klasztornych (6), na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Czerwony szlak rowerowy doprowadza nas do Jodłownika, gdzie przy kościele (7), skręcamy w lewo. Dalej aż do Słupi pojedziemy czarnym szlakiem rowerowym. Na szczycie we wsi jedziemy główną drogą w lewo, następnie w prawo i zjeżdżamy do Żerosławic. Po krótkim podjeździe opadamy do wsi Kawec. Tu udajemy się w prawo, a po kilkudziesięciu metrach (przy sklepie) – w lewo. Za mostem nad Stradomką odbijamy w lewo na Gruszów. We wsi można zwiedzić zabytkowy kościół z XVI w. (8). Skręcamy za nim w lewo i na końcu drogi ponownie w lewo, by po 700 m dotrzeć do kamienia w kształcie wielkiego grzyba (9). Zawracamy i trzymając się głównej drogi jedziemy do Stadnik, gdzie skręcamy w lewo, w drogę odbijającą pod kątem niemal 180 stopni. Kilkuset metrów dalej skręcamy w prawo na Skrzynkę. Łagodnym podjazdem mijamy wieś i opadamy do drogi 964 (mijając na łuku Krzyż Milenijny). Skręcamy w prawo, kilkaset metrów dalej opuszczamy obwodnicę miasta jadąc na wprost ul. Kilińskiego do centrum Dobczyc, gdzie kończymy wycieczkę.

ATRAKCJE NA TRASIE:

  • Kościół w Dobczycach (1) – wybudowany po II woj. św. w stylu neogotyckim. Znajduje się w nim zabytkowa kamienna chrzcielnica z XIII w., a w ołtarzu głównym XV-wieczna pieta z warsztatu Wita Stwosza.
  • Zamek i skansen w Dobczycach (2) – z przeł. XIII i XIV w., rozbudowany w XVI/XVII w. Pod  koniec XVIII w. popadł w ruinę. Dzięki staraniom miejscowego oddziału PTTK zamek zrekonstruowano i urządzono w nim Muzeum Regionalne. Jego częścią jest skansen, w którym zgromadzono przykładowe zabytki architektury drewnianej z okolicy: karczmę (1830), kuźnię (1863), piętrowy kurnik (1890), wozownię (XIX w.), dom kultu pochówkowego (XIX w.) i pomniejsze obiekty, wśród których jest krzyż przydrożny z 1604 r. Informacje: www.zamek.dobczyce.pl.
  • Sadownictwo raciechowickie (3) – mające długą tradycję, intensywnie rozwijane od lat 50-tych XX w. Piękne sady owocowe, głównie jabłoniowe, stanowią o wielkiej atrakcyjności tamtejszego krajobrazu.
  • Drewniany kościół w Raciechowicach (4) – zbudowany w 1720 r. (prezbiterium uznawane jest za starsze). Na uwagę zasługuje rokokowe wyposażenie wnętrza oraz epitafia i płyta ołtarzowa z pierwszego kościoła na zewnątrz.
  • Drewniany dwór w Raciechowicach (5) – jeden z najokazalszych tego typu obiektów w Małopolsce, zbudowany w 1780 r. Nad wejściem herby Nowina i Leliwa.
  • Klasztor oo. Cystersów w Szczyrzycu (6) – założony w 1234 r. W bocznej kaplicy Cudowny Obraz Matki Bożej Szczyrzyckiej zwanej Dobrotliwą. W dawnym spichlerzu mieści się muzeum klasztorne.
  • Kościół drewniany w Jodłowniku (7) – z 2. poł. XVI w., jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Posiada wyposażenie głównie z XVII i XVIII w., polichromia z 2. poł. XVIII w.
  • Kościół drewniany w Gruszowie (8) – zbudowany w 1. poł. XVI w., konstrukcji zrębowej, oszalowany, z dachem częściowo pokrytym gontem. Wyposażenie wnętrza głównie z XVI-XVIII w.
  • Kamień Grzyb w Zegartowicach (9) – pomnik przyrody, jedna z najefektowniejszych skałek Pogórza, do powstania której przyczynił się proces erozji wietrznej.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX