Trasa 18: W cieniu Niepołomickiej Puszczy

Niepołomice, Puszcza Niepołomicka (2 km) Kłaj (15 km) Targowisko (17 km) Grodkowice (20 km) Brzezie (23 km) Staniątki (29 km) Niepołomice (34 km) 

34 km, 3,5 h, trasa - łatwa

Profil wysokościowy trasy:

18

OPIS:

Łatwa i przyjemna trasa po drogach i ścieżkach Puszczy Niepołomickiej połączona dodatkowo z odwiedzaniem kilku interesujących miejsc w najbliższej okolicy. Wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przy rynku w Niepołomicach. Wcześniej warto zwiedzić Zamek Królewski (1), znajdujący się obok rynku oraz zabytkowy kościół z XIV w. (2), który stoi po drugiej stronie. Z ronda kierujemy się ul. Bocheńską za zielonym szlakiem turystycznym, dalej ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej dojeżdżamy do parkingu z węzłem szlaków. Zachowując ostrożność przechodzimy przez przejście dla pieszych i wjeżdżamy do Puszczy Niepołomickiej (3). Trzymając się zielonego szlaku jedziemy ponad 6 km Drogą Królewską. Obok małego parkingu w Przyborowie skręcamy w prawo. „Zdobywamy” najwyższy szczyt puszczy – Kobylą G. (212 m n.p.m.) i – opuszczając szlak zielony, który odbija w lewo – drogą na wprost wyjeżdżamy z Puszczy Niepołomickiej. Kolejne kilometry trasy, już nieco górzyste, prowadzą drogami w otwartym terenie przez małe miejscowości podkrakowskie (Kłaj, Targowisko, Grodkowice, Brzezie, Staniątki). W Grodkowicach stoi dawny pałac Żeleńskich (4),a w Brzeziu okazały kościół z pocz. XX w. (5).W Staniątkach możemy zwiedzić, górujące nad wsią, sanktuarium Maryjne oraz klasztor Benedyktynek (6). Z głównej drogi odbijamy w ul. Polną, przejeżdżamy pod torami i wracamy na drogę do Niepołomic. 800 m dalej za niebieskim szlakiem rowerowym skręcamy w prawo i wjeżdżamy ponownie do Puszczy Niepołomickiej. Przy leśnym miejscu odpoczynku i węźle szlaków rowerowych skręcamy w lewo, i leśną ścieżką wjeżdżamy do Niepołomic. Ul. Partyzantów wracamy do centrum miasta.

ATRAKCJE NA TRASIE:

  • Zamek w Niepołomicach (1) – wzniesiony na skraju puszczy w XIV w. z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Początkowo był niewielkim zameczkiem, który został rozbudowany w następnych dwóch stuleciach do postaci renesansowej rezydencji i służył królewskiemu dworowi jako zamek myśliwski i miejsce zjazdów. Obecnie w zamku mieszczą się zbiory Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, które zostały przeniesione tu z uprzedniej siedziby tych dzieł sztuki, krakowskich Sukiennic.
  • Kościół w Niepołomicach (2) – wybudowany w latach 1350-58. Z tego okresu pochodzi prezbiterium oraz przyległa kaplica z zachowanym gotyckim detalem architektonicznym i unikatowymi freskami z XIV w. Na uwagę zasługują także dwie kaplice: manierystyczna z 1596 r. (dzieło Santi Gucciego) oraz wczesnobarokowa, z cudownym obrazem św. Karola Boromeusza.
  • Puszcza Niepołomicka (3) – to rozległy obszar leśny, położony w widłach Wisły i Raby. Chętnie odwiedzana przez mieszkańców Krakowa, szukających tu świeżego powietrza i spokoju. Puszcza była ulubionym miejscem łowów królewskich w dawnej Polsce. Zasadniczą część Puszczy stanowią bory sosnowe, a w mniejszym, północnym kompleksie położonym wzdłuż Wisły, dominują lasy liściaste. Puszcza Niepołomicka wchodzi w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
  • Pałac Żeleńskich w Grodkowicach (4) – wzniesiony w latach 1900-1906 r. wg projektu Teodora Talowskiego. Jak większość realizacji tego artysty, posiada specyficzną architekturę – nawiązującą do stylu gotyckiego i romantycznego. Obiekt otacza zabytkowy park krajobrazowy. Obecnie w pałacu mieści się kompleks szkoleniowo-hotelowy, prowadzona jest tu również działalność kulturalno-artystyczna.
  • Kościół w Brzeziu (5) – wybudowany w 1924 r. z charakterystycznym sklepieniem palmowym. Przy kościele wzniesiono klasycystyczne mauzoleum Żeleńskich z 1903 r.
  • Zespół klasztorny Opactwa Benedyktynek w Staniątkach (6) – założony w 1238 r. dzięki fundacji Klemensa Gryfity. Wchodzący w skład zespołu kościół jest najstarszym halowym kościołem w Polsce, a jego bryła pozostała niemal niezmieniona do czasów współczesnych. Warto zwrócić uwagę na XIV-wieczną rzeźbę tronującej Madonny. Informacje: www.benedyktynki.com.pl

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX