Trasa 14: Wokół „Małego Wawelu”

Sucha Beskidzka, Krzeszów (11 km) Leskowiec (20 km) Groń Jana Pawła II (21 km) Tarnawa Dolna (34 km) Zembrzyce (37 km) Sucha Beskidzka (41,5 km) 

41,5 km, 5 h, trudność - średnia

Profil wysokościowy trasy:

14

OPIS:

To dość trudna, górska trasa z wyjazdem na Groń Jana Pawła II. Pojedziemy drogami i szlakami, które przed laty przemierzał Karol Wojtyła. Ruszamy w Suchej Beskidzkiej ze stacji kolejowej, i jedziemy w lewo ul. Mickiewicza. Na światłach ponownie skręcamy w lewo (ul. Przemysłowa), a za mostem na Stryszawce w prawo. Doliną Błądzanki jedziemy w lewo na przełęcz Lipie, a stąd zjeżdżamy do doliny potoku Ustrzyzna. Skręcamy w prawo (niebieski szlak) i długim łagodnym podjazdem zbliżamy się do Krzeszowa. Przy kościele kierujemy się w lewo za zielonym szlakiem (jeżeli wybieramy skrót należy jechać na Tarnawę G.). Po 1,5 km szlak odbija w prawo, a my jedziemy dalej prosto i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo do Targoszowa. Przed ośr.wyp. jedziemy za żółtymi znakami w prawo i „wspinamy się” do osiedla Rola, gdzie skręcamy w lewo i zaraz w prawo. Wjeżdżamy na drogę gruntową, którą docieramy do czerwonego szlaku pieszego. Skręcamy w lewo, po 200 m opuszczamy szlak, który odbija w prawo i utwardzoną drogą stromym podjazdem kierujemy się w lewo do żółtego szlaku. Skręcamy w prawo pod górę (trudny odcinek!), a na wypłaszczeniu w lewo na szczyt Leskowca. Ze szczytu zjeżdżamy czerwonym szlakiem w prawo do schroniska i na Groń Jana Pawła II (1). Ze schroniska kierujemy się do Śleszowic kolejno niebieskim, czarnym, a następnie żółtym szlakiem. Na wyraźnym łuku szlaku w lewo, zakręcamy ostro w prawo. Gruntową, a dalej asfaltową drogą zjeżdżamy na Przeł. Śleszowicką. Skręcamy w prawo, za kościołem w lewo i doliną Tarnawki opadamy przez Tarnawę D. do Zembrzyc. Przed kościołem (2) skręcamy w prawo i boczną uliczką dojeżdżamy nad Skawę. Szlakiem Bursztynowym (słabo oznakowany) jedziemy wzdłuż rzeki, by już w Suchej Beskidzkiej kładką nad Skawą przedostać się na drugą stronę rzeki. Za placem targowym skręcamy w prawo na ul. Zamkową i dojeżdżamy do zamku (3). Wracamy na rynek w Suchej Beskidzkiej (zabytkowa karczma „Rzym”) (4) i kierujemy się w prawo na ul. Mickiewicza, gdzie kończymy trasę.

ATRAKCJE NA TRASIE:

  • Groń Jana Pawła II (992 m n.p.m.) (1) – jedyny szczyt beskidzki noszący imię papieża – Polaka. Węzeł szlaków turystycznych i cel licznych wycieczek. W pobliżu drewniana kaplica – sanktuarium górskie, wzniesiona w 1995 r. jako dar dla ówczesnego papieża Jana Pawła II z okazji jego 75-tych urodzin. W otoczeniu świątyni stacje drogi krzyżowej oraz pomnik Jana Pawła II. Działa tu również całoroczne schronisko PTTK „Laskowiec”.
  • Kościół w Zembrzycach (2) – murowany, wybudowany w 1913 r. Wyposażenie głównie z XVIII w., przeniesione z istniejącego tu wcześniej drewnianego kościoła. Na szczególną uwagę zasługuje XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, uznawany przez miejscową ludność za słynący łaskami.
  • Zamek w Suchej Beskidzkiej (3) – dawna siedziba tzw. klucza suskiego. Po przebudowie w 1614 r. nadano mu wygląd okazałej magnackiej rezydencji renesansowej. Najbardziej charakterystycznymi elementami zamku są cztery narożne wieże oraz dziedziniec zamknięty dwoma skrzydłami z piętrowymi krużgankami arkadowymi. Do zamku przylega rozległy park z ciekawą oranżerią. We wnętrzu znajduje się Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej z ekspozycją regionalną.

    Zamek w Suchej Beskidzkiej
  • Karczma „Rzym” w Suchej Beskidzkiej (4) – drewniany obiekt z końca XVIII w., konstrukcji zrębowej, pokryty gontem z charakterystycznymi pięcioarkadowymi podcieniami. Wnętrze karczmy nakrywają stropy belkowe. Często łączona jest z legendarnym spotkaniem Pana Twardowskiego z Mefistofelesem, opisanym przez Adama Mickiewicza

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX