Trasa 12: Kalwaryjskimi Dróżkami

Kalwaria Zebrzydowska, G. Kamionka (5 km) Stryszów (10 km) Góra Chełm (16,5 km) Skawinki (22 km) Lanckorona (25 km) Kalwaria Zebrzydowska (29 km) 

29 km, 3 h, trudność - średnia

Profil wysokościowy trasy:

mapa

OPIS:

Bardzo ciekawa, ale jednocześnie dość wymagająca trasa. Odwiedzimy wiele atrakcyjnych obiektów, podziwiać będziemy piękne widoki. By to wszystko zobaczyć musimy jednak pokonać kilka trudnych podjazdów. Wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przed klasztorem OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (1). Jedziemy za niebieskim szlakiem na południe, po 1 km przy kaplicy skręcamy w lewo, w aleję – Dróżkę Kalwaryjską. Przekraczamy tory kolejowe i mijamy kolejne kaplice. Dalej prosto, za ostatnim zabudowaniem na rozwidleniu ścieżek w prawo i zjeżdżamy do kolejnej kaplicy, przy której ostro skręcamy ponownie w prawo. Dalej, jakby wracając, wzdłuż żółtego szlaku rowerowego podjeżdżamy Drogą Kalwaryjską. Łukiem w lewo przekraczamy tory i dojeżdżamy do głównej drogi Kalwaria – Zakrzów. Skręcamy w lewo i pniemy się stromym podjazdem na grzbiet Kamionki (punkt widokowy na szczycie). Na skraju lasu skręcamy w prawo i za niebieskim szlakiem rowerowym jedziemy widokowym grzbietem. Na skrzyżowaniu z drogą główną skręcamy w lewo skos, i po łagodnym podjeździe stromo opadamy do Stryszowa. Przed przejazdem kolejowym mijamy zabudowania folwarczne i okazały dwór z wystawą muzealną (2). Skrzyżowanie w Stryszowie przejeżdżamy na wprost i rozpoczynamy dość długą wspinaczkę zielonym szlakiem rowerowym na boczny grzbiet G. Chełm. Już w lesie, na rozwidleniu, skręcamy w prawo, a w przysiółku Wielkie Pole w lewo, krótki zjazd i ponownie „wspinamy się” na drugą odnogę grzbietu. Czerwonym szlakiem pniemy się na szczyt G. Chełm, ścinając boczną drogą w prawo największą stromiznę. Następnie jedziemy wzdłuż grzbietu; mijamy skrzyżowanie i dalej prosto drogą asfaltową w dół do Skawinek, w których mijamy drewniany kościół (3). Zjeżdżamy do drogi głównej i czerwonym szlakiem rowerowym na drugim skrzyżowaniu kierujemy się stromym podjazdem na Lanckoronę. Trzymając się szlaków (dołączyły piesze - żółty i niebieski) trafiamy na lanckoroński rynek (4), z którego wyjeżdżamy ul. Świętokrzyską w kierunku płn.-wsch. Kilometr dalej skręcamy w lewo w ul. Legionistów, którą w końcówce zjeżdżamy do kościoła Grobu Matki Bożej (5), gdzie skręcamy w prawo. Po 200 m, na zakręcie, odbijamy w lewo. Przekraczamy Anielski Most i Drogą Kalwaryjską podjeżdżamy w górę do klasztoru OO. Bernardynów.

ATRAKCJE NA TRASIE:

  • Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej (1) – największa w Polsce droga krzyżowa, założona w XVII w. przez Mikołaja Zebrzydowskiego. Składa się z 52 kościółków, kaplic, kapliczek, figur i mostów będących stacjami poświęconymi historii życia Pana Jezusa i Matki Bożej. Opiekę nad tutejszą kalwarią sprawują oo. Bernardyni, którzy na początku XVII w. zamieszkali w wybudowanym specjalnie dla nich barokowym klasztorze. W należącej do kompleksu klasztornego bazylice znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, adorowany przez rzesze pielgrzymów. Informacje: www.kalwaria.eu.

    Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej
  • Dwór w Stryszowie (2) – należy do najciekawszych zabytków dawnego budownictwa rezydencjalnego w Małopolsce. Wzniesiony pod koniec XVI w. i przebudowany w połowie XVIII w. Stanowi oddział Zamku Królewskiego na Wawelu. W pomieszczeniach dworu prezentowana jest stała ekspozycja: „Wnętrza dworu polskiego w wieku XIX”. Informacje: www.dwor-stryszow.pl
  • Drewniany kościół w Skawinkach (3) – wybudowany w 1733 r. w Przytkowicach, skąd na obecne miejsce został przeniesiony w latach 60. XX w. Obiekt konstrukcji zrębowej, oszalowany, pokryty gontem.
  • Zabytkowa zabudowa w Lanckoronie (4) – dobrze zachowany zespół drewnianych domów konstrukcji zrębowej, ciągnących się wzdłuż rynku i ulic miasteczka. Cechami charakterystycznymi domów są wysunięte przed ich lica szerokie podcienia, dachy dwuspadowe oraz tynkowane ściany zewnętrzne. Domy ustawione są szczytami do drogi.

    Lanckorona
  • Kościół Grobu Matki Bożej w Brodach (5) – okazała budowla, jedna ze stacji kalwaryjskiej drogi krzyżowej, przypominająca kształtem sarkofag, do którego dostawiono barokową arkadową kruchtę z oryginalną kopułą. Warto zwrócić uwagę na XVI-wieczny obraz „Chrystusa Lanckorońskiego”, pochodzący z kaplicy nieistniejącego już zamku lanckorońskiego.

Mapa trasy:

mapa
Legenda do map
Pobierz trasę w formacie GPX