Facebook link

Szlak okrężny (czerwony) w gminie Zielonki - Trasa - VisitMalopolska

Powrót

Szlak okrężny (czerwony) w gminie Zielonki

Szlak okrężny (czerwony) w gminie Zielonki

Skala trudności: Dla średniozaawansowanych
Rodzaj szlaku: rowerowy
Długość szlaku: 33
Zielonki Region turystyczny: Tarnów i okolice
Początek szlaku: Zielonki Koniec szlaku: Zielonki Całkowita długość szlaku: 33,0 km Poziom trudności: średni Gmina Zielonki od lat rozwija sieć szlaków rowerowych, które dość ciasno oplatają cały jej teren. Opisywany tu szlak czerwony objeżdża faktyczne praktycznie całą gminę dookoła, pokazując przy okazji jej najbardziej malownicze zakamarki. Potraktujcie go tylko jako wstęp do głębszej eksploracji tych terenów, a więcej pomysłów znajdziecie na www.roweremprzezzielonki.pl. Oznakowanie większości z tych szlaków jest naprawdę dobrze utrzymywane, a dla część z nich wykonano również dedykowaną infrastrukturę rowerową (drogi rowerowe z dopuszczonym ruchem mieszkańców, nowe miejsca odpoczynku z placami zabaw etc.). Poziom trudności średni głównie ze względu na liczne podjazdy, ale dzięki temu mijamy po drodze kilka porządnych punktów widokowych na cały Kraków (m.in. w Owczarach czy Garliczce). Zalecany pod rowery turystyczne, w okresach deszczowych tylko fragment przez Las Witkowicki bywa błotnisty. Przebieg po północnych rogatkach miasta Krakowa oraz w śladzie przyszłej trasy VeloPrądnik czyni z tego szlaku dobry wariant na dalszej wycieczkę w Dolinę Prądnika i Ojcowa (dla zaawansowanych polecamy w Pękowicach odbicie na pieszy szlak czerwony i kontynuację przez Kwietniowe Doły). Maksymalna wysokość to: 399 m n.p.m. Najniższy punkt na trasie znajduje się na wysokości: 225 m n.p.m. Trasa biegnie przez następujące obszary chronione: Parki Krajobrazowe: Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 4% trasy biegnie przez las. Przebieg trasy: Zielonki - Witkowice - Bibice - Garlica Duchowna - Owczary - Korzkiew - Trojanowice - Pękowice - Zielonki Atrakcje turystyczne: Zamek Korzkiew (Zielonki), dawne forty w Zielonkach i Węgrzcach Atrakcje przyrodnicze: Natura 2000 - Dolina Prądnika, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, Park Leśny Witkowicke. Szlak przebiega w 10% po drogach odseparowanych od ruchu samochodowego.
Zielonki - Witkowice - Bibice - Garlica Duchowna - Owczary - Korzkiew - Trojanowice - Pękowice - Zielonki