Trasa 1: Przez piaski pustyni

Klucze, Rabsztyn (11 km) Jaroszowiec (17 km) Golczowice (20 km) Kwaśniów (23 km) Ryczówek (25 km) Rodaki (27 km) Klucze (36 km) 

36 km, 4h, trudność - średnia

Profil wysokościowy trasy:

Profil wysokościowy trasy

OPIS:

W trakcie tej wycieczki odwiedzimy jedną z większych przyrodniczych ciekawostek w Polsce – Pustynię Błędowską. Będziemy podziwiać piękne panoramy zarówno południowej jak i północnej jej części z punktów widokowych w Kluczach i Chechle. Z ronda w centrum Kluczy kierujemy się na zachód w ul. Rudnicką, następnie mijamy Staw Czerwony i Staw Zielony i skrajem pustyni okrążamy Czubatkę północną a następnie zachodnią stroną. Opuszczamy szlak i na drugiej „asfaltówce” skręcamy w lewo. Dalej drogą 791 kierujemy się na południe, by po 1 km, na wysokości linii energetycznej zjechać w boczną drogę w lewo. W Bogucinie skręcamy w prawo, a następnie przed podjazdem w lewo, w drogę polną. Po dojechaniu do drogi głównej skręcamy w lewo i zaraz potem ponownie w lewo, w drogę boczną prowadzącą do zamku Rabsztyn (1), którego malownicze ruiny warto zwiedzić. Dalsza droga prowadzi wzdłuż Jurajskiego Szlaku Rowerowego (czerwony). Przejeżdżamy przez przysiółek Czarny Las, a następnie Jaroszowiec. Skręcamy w lewo i zaraz ponownie w lewo. W Jaroszowcu za sanktuarium (2) jedziemy w prawo i przez Golczowice docieramy do Cieślina. W Golczowicach możemy skrócić sobie trasę wybierając drogę w lewo na Klucze. W Cieślinie skręcamy w lewo, nieco dalej na rozwidleniu wybieramy prawą odnogę.

W Rodakach za łukiem drogi po prawej stronie stoi drewniany kościółek (3), przy którym warto się zatrzymać. Zawracamy do czarnego szlaku odchodzącego na łuku w prawo i jedziemy do miejscowości Chechło. Aby zobaczyć zabytkowy kościół i cmentarz (4) należy w centrum skręcić w prawo. Wracamy na skrzyżowanie i kierujemy się lekko

w prawo na niebieski szlak rowerowy, który będzie nam towarzyszył już do końca wycieczki. Po drodze, na wzgórzu Dąbrówka, trafiamy na ruiny bunkra obserwacyjnego z czasów II wojny światowej. Tu również ujrzymy piękną panoramę Pustyni Błędowskiej (5), a dalsza trasa prowadzi, miejscami piaszczystą drogą, do granic Kluczy.

ATRAKCJE NA TRASIE:

 • Ruiny zamku Rabsztyn (1) – usytuowany na wyniosłym wzgórzu zamek powstał z inicjatywy Kazimierza Wielkiego dla ochrony ważnego gospodarczo ośrodka górniczego w Olkuszu. W 1 poł. XVII w. u stóp pierwotnego zamku górnego wzniesiono zamek dolny, nadając mu charakter renesansowej rezydencji. Podczas „potopu” w 1657 r. całość założenia spalili Szwedzi. Od tego czasu Rabsztyn zaczął popadać w ruinę. Obecnie zachowały się mury magistralne zamku dolnego oraz resztki murów zamku górnego.

  Trasa 1 Zamek w Rabsztynie.jpg
 • Sanktuarium w Jaroszowcu (2) – związane z kultem obrazu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych pędzla Jana Szczęsnego-Stankiewicza, ucznia Jana Matejki. Główne uroczystości: 24 maja.
 • Kościół drewniany w Rodakach (3) – jednonawowy, częściowo z podcieniami, z zakrystią od północy, został wzniesiony przed rokiem 1601. W ołtarzu głównym w stylu późnobarokowym umieszczono obraz św. Marka – patrona kościoła. W bocznym ołtarzu znajdował się posąg św. Mikołaja z początku XV wieku, który przeniesiono do nowego kościoła w Rodakach.

  Trasa 1 Kościół w Rodakach.jpg
 • Kościół i cmentarz w Chechle (4)– kościół z 1807 r. pw. NMP wyglądem nawiązuje do baroku. Obok świątyni znajduje się dzwonnica z 1830 r. oraz cmentarz z kamiennym obeliskiem Kmitów z 1789 r. i grób partyzantów.
 • Pustynia Błędowska (5) – największy w Europie Środkowej obszar lotnych piasków (pow. 20 km2).
  Do ok. XII-XIII w. obszar ten był porośnięty borami sosnowymi. Ich wytrzebienie, przeważnie na potrzeby olkuskiego górnictwa, doprowadziło do powstania pustynnego krajobrazu, który ulega obecnie degradacji, głównie na skutek sukcesji roślinności. Część północna pustyni jest zamknięta i służy za poligon wojskowy. Część południowa to atrakcyjny teren wędrówek pieszych i konnych. Zachowały się dwa punkty obserwacyjne z okresu II wojny światowej: niemiecki od strony Chechła i polski od Kluczy.

  Pustynia Błędowska

Mapa trasy:

Mapa trasy 1

Legenda do map
 

Pobierz trasę w formacie GPX