Trasa 45: Wzdłuż doliny Popradu

Stary Sącz, Barcice (4 km) Rytro (11 km) Przysietnica (20 km) Moszczenica-Niżna (26 km) Stary Sącz (29 km) 

29 km, 2,5 h, trasa - łatwa

Profil wysokościowy trasy:

45

OPIS:

Tą niezbyt długą i w miarę łatwą wycieczkę rozpoczynamy w Starym Sączu. Miasto słynie z kilku zabytków, a na szczególną uwagę zasługują: stara zabudowa (1)sanktuarium i klasztor ss. Klarysek (2), „Dom na Dołkach” (3), kościół pw. śś. Małgorzaty i Elżbiety (4), kościół cmentarny śś. Rocha i Sebastiana (5). Z czasów nam współczesnych dużą atrakcją jest Ołtarz Papieski (6). Ruszamy po wschodniej stronie dworca PKP ul. Papieską, mając przed sobą Ołtarz Papieski. Przecinamy ul. Topolową i trzymając się zielonego szlaku rowerowego, skręcamy w prawo skos i jedziemy do drogi krajowej, którą ostrożnie przekraczamy. Po kilkuset metrach ukaże się nam po lewej stronie malowniczy Poprad. Zamieniamy zielony na czerwony szlak rowerowy i wjeżdżamy do Barcic (zabytkowy kościół) (7). Trzymając się szlaku za kaplicą zjeżdżamy z drogi głównej w boczną uliczkę w lewo i objeżdżamy wieś wzdłuż Popradu. Za stadionem skręcamy w lewo, przejeżdżamy most, i zaraz za nim skręcamy w prawo. Jedziemy doliną Popradu ok. 5 km do Rytra, gdzie po lewej na wzniesieniu znajdują się ruiny średniowiecznego zamku (8). Opuszczając szlak rowerowy, przejeżdżamy przez most, na drodze krajowej kierujemy się w prawo, a po 400 m w lewo przez przejazd kolejowy. Mijamy kościół, nieco wyżej obok ośr. „Ryterski Raj” skręcamy w prawo. Wyjeżdżamy na widokowy grzbiet, mając z prawej elektrownię wiatrową. Zawijamy łukiem w lewo, nieco wyżej za zielonym szlakiem skręcamy w prawo i długim zjazdem opadamy w dolinkę. Wzdłuż potoku jedziemy w lewo, a po 600 m odbijamy w prawo, i po krótkim podjeździe opadamy do doliny Przysietnicy. Na głównej drodze skręcamy w lewo, a w centrum wsi, przed kościołem w prawo, w kierunku Moszczenicy. Widokowym grzbietem, wzdłuż zielonego szlaku rowerowego opadamy do Moszczenicy Niznej. Tu zjeżdżamy na chwilę z zielonego szlaku, by zwiedzić drewniany kościół (9), a następnie jedziemy do Starego Sącza, gdzie kończy się trasa.

ATRAKCJE NA TRASIE:

 • Zabudowa Starego Sącza (1) – zabytkowy, średniowieczny układ ulic miasta lokowanego na prawie magdeburskim. Wzdłuż ulic ciągną się parterowe domy typu miejskiego z XVIII-XIX w. 
 • Kościół i klasztor ss. Klarysek w Starym Sączu (2) – ufundowany w XIII w. przez księżną Kingę, późniejszą świętą. Kościół gotycki w zachowanej do dziś formie powstał w poł. XIV w. Zabudowania klasztorne z XVI w. wybudowano na miejscu starszych, drewnianych. W kościele na uwagę zasługują barokowe ołtarze, ambona w kształcie drzewa Jessego oraz kaplica św. Kingi.
 • „Dom na Dołkach” w Starym Sączu (3) – wybudowany pod koniec XVII w. Pierwotnie należał do garbarzy, którzy mieli na dziedzińcu doły na wapno, potrzebne w procesie garbarskim. Od 1956 r. znajduje się tu Muzeum Regionalne.
 • Kościół śś. Małgorzaty i Elżbiety w Starym Sączu (4) – wzniesiony na przeł. XIV i XV w. w stylu gotyckim. W XVII w. dobudowano wieżę. Wystrój wnętrza głównie z XVIII i XIX w.
 • Kościół cmentarny śś. Rocha i Sebastiana (5) – wybudowany w XVI w. w stylu wczesnobarokowym. Na ścianach budowli XIX-wieczne epitafia mieszkańców miasta. Wewnątrz godne obejrzenia fragmenty tryptyku z pocz. XV w. oraz renesansowo-barokowy ołtarz główny.
 • Ołtarz Papieski w Starym Sączu (6) – to niezwykła pamiątka po dokonanej w 1999 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II na starosądeckich błoniach kanonizacji błogosławionej Kingi.
 • Kościół w Barcicach (7) – murowany, wzniesiony w 1901 r. Wyposażenie wnętrza w dużej mierze pochodzi z wcześniejszego, drewnianego kościoła, który spłonął w 1882 r.
 • Ruiny zamku w Rytrze (8) – malowniczo położone na wzniesieniu. Zamek zbudowany najprawdopodobniej pod koniec XIII w., pełnił funkcję ochronną komory celnej nad Popradem. Nie wykorzystywany i opuszczony w XVI w. popadł w ruinę. 

  Rytro
 • Drewniany kościół w Moszczenicy (9) – zbudowany w XVII w., wielokrotnie remontowany i przebudowywany. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na gotycki obraz św. Zofii z 1480 r. Obok kościoła stylowa dzwonnica wzniesiona równocześnie z kościołem.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX