Trasa 37: Przez gorczańskie hale

Nowy Targ, Turbacz (13 km) Przełęcz Knurowska (21 km) Harklowa (28,5 km) Łopuszna (32 km) Nowy Targ (39 km) 

39 km, 5 h, trasa  - trudna

Profil wysokościowy trasy:
37

 

OPIS:

Zapraszamy na wycieczkę prowadzącą pięknymi halami na szczyt Gorców – Turbacz. A u jego stóp, wzdłuż malowniczego Dunajca, czekają na nas odmienne krajobrazy i góralska architektura. Wycieczkę zaczynamy na rynku w Nowym Targu. Przed wyruszeniem warto zobaczyć dwa zabytkowe kościoły (1) (2). Z rynku wyjeżdżamy ulicą Kościuszki w kierunku północnym. Za mostem skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż Dunajca do ronda. Na rondzie trzeci wyjazd ulicą Kowaniec. Po drodze mijamy kościół, przy którym jedziemy prosto, a po chwili przed kapliczką kierujemy się w lewo. Przed nami długi i wymagający podjazd do schroniska pod Turbaczem. Na górę kierujemy się oznakowaniem czerwonego szlaku rowerowego. Za schroniskiem wkraczamy na teren Gorczańskiego Parku Narodowego (3). Aż do Przełęczy Knurowskiej podążamy za oznakowaniem czerwonego szlaku pieszego. Po przejechaniu hal na bardzo trudnym zjeździe najbezpieczniej będzie rower sprowadzić. Po dotarciu do przełęczy skręcamy w prawo, w drogę asfaltową i zjeżdżamy do Knurowa. Za mostem na Dunajcu kierujemy się na zachód szutrową drogą wzdłuż rzeki. Aż do Waksmundu podążamy drogami oznakowanymi jako szlak rowerowy. W Harklowej warto zwiedzić drewniany kościół (4). Przejeżdżamy na drugą stronę Dunajca. Docieramy do Łopusznej, gdzie zobaczymy kolejny drewniany kościół (5) i dwór Tetmajerów (6). Dalsza trasa prowadzi nas wzdłuż rzeki do mostu w Ostrowsku. Zostajemy po tej samej stronie rzeki i dalej jedziemy wzdłuż brzegu Dunajca. Gdy dotrzemy do mostu w Waksmundzie przejeżdżamy na drugą stronę i za murowanym kościołem skręcamy w prawo. Jedziemy prosto 3,5 km do rynku w Nowym Targu, na którym kończymy wycieczkę.

ATRAKCJE NA TRASIE:

 • Drewniany kościół w Nowym Targu (1)  – wybudowany w I poł. XV w., od początku pełnił rolę kościoła cmentarnego. Wg legendy fundatorami świątyni byli zbójnicy. Obiekt konstrukcji zrębowej, oszalowany, pokryty gontem. W ołtarzu głównym obraz tzw. Wielkiej Rodziny z 1516 r.
 • Kościół pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu (2) – wzniesiony w 1601 r. Niejednolity stylowo: prezbiterium starsze – gotyckie, pozostałe części barokowe. Wewnątrz kurdyban z 1700 r., wg legendy podarowany przez króla Jana III Sobieskiego.
 • Gorczański Park Narodowy (3) – utworzony w 1981 r., o pow. 7029,85 ha. Ochronie podlegają najcenniejsze w Gorcach fragmenty puszczy karpackiej, polan reglowych, typowa fauna karpacka, naturalne procesy przyrodnicze, w szczególności samoistne odradzanie się lasu oraz liczne szałasy, będące pamiątką dawnego życia i kultury pasterskiej.

  hala w górach
 • Drewniany kościół w Harklowej (4) – wzniesiony pod koniec XV w., posiada cechy świątyni typu podhalańskiego. Wnętrze zdobią ciekawe malowidła z okresu Młodej Polski, wykonane m.in. przez Stanisława Wyspiańskiego. W barokowym ołtarzu głównym znajdują się obrazy pochodzące z dawnego, średniowiecznego tryptyku.
 • Drewniany kościół w Łopusznej (5) – pochodzący z XV w., gotycki, typu podhalańskiego. Wewnątrz polichromia patronowa oraz gotycki tryptyk
 • z 1460 r.
 • Dwór Tetmajerów w Łopusznej (6) – klasycystyczny dworek polski, wybudowany z drewna modrzewiowego w 1784 r. W XIX w. stał się własnością Leona Przerwy-Tetmajera, ojca słynnego poety młodopolskiego. Zrąb dworu kryje łamany dach namiotowy. Obecnie dwór pełni rolę niewielkiego skansenu – Muzeum Kultury Szlacheckiej.

  dwór

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX