Back

Jura - przez piaski pustyni

Jura - przez piaski pustyni

Jura - przez piaski pustyni
Szacowany czas przebycia: 04:00
Skala trudności: For intermediates
Długość szlaku: 36 km
Klucze Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Tourist subregion: Krakowski
Route type: cycling
Play Play