Route 33: At Lake Rożnow

Gródek nad Dunajcem, Przydonica (13 km) Podole-Górowa (16 km) Rożnów (25 km) Łaziska (28 km) Rożnów (30 km) Bartkowa-Posadowa (36,5 km) Gródek nad Dunajcem (37 km) 

37 km, 4 h, difficulty – medium

Altitude profile of the route:
33Ruiny zamku w Rożnowie

Zapora w Rożnowie

Route map:

mapa

Legenda do map


Download the route as GPX