Route 13: Papal roads to the Carp Valley

Wadowice, Witanowice (6 km) Woźniki (9 km) Bachowice (13 km) Laskowa (16,5 km) Zator (21,5 km) Graboszyce (33 km) Wadowice (43,6 km) 

43,6 km, 4,5 h, difficulty – easy

Altitude profile of the route:

13


Dolina Karpia

Bazylika w Wadowicach

Route map:

mapa

Legenda do map


Download the route as GPX