Back

Kładka w Łącku już wkrótce otwarta dla ruchu

Kładka w Łącku już wkrótce otwarta dla ruchu

Nowa kładka pieszo-rowerowa nad Dunajcem w Łącku
W ramach odczarowywania pogody - szybkie wspomnienia z majówkowego przejazdu całego 3,5 kilometrowego odcinka VeloDunajec w gminie Łącko. Czyli od nowej kładki pieszo-rowerowej w Łącku, której formalne oddanie do użytku nastąpi przed wakacjami br.) przez Centrum Aktywnego Wypoczynku aż do mostu drogowego w Maszkowicach. 

Czemu ta kładka w Łącku jest taka ważna? Bo to kolejny z obiektów mostowych wybudowanych w Małopolsce od zera tylko dla potrzeb rowerzystów i pieszych. Będziemy podkreślać to na każdym kroku, bo inwestycje rowerowe w przeprawy mostowe, to były zazwyczaj adaptacje starych obiektów drogowych lub kolejowych. W ramach VeloMałopolska obiekty mostowe buduje się od fundamentów, w miejscach gdzie faktycznie są one potrzebne. 

Dzięki tej kładce w Łącku ruch turystyczny cały czas może wykorzystywać płaskie ukształtowanie przebiegu wzdłuż Dunajca i ominąć strome drogi stokowe prowadzące na Zawodzie Łąckie i Maszkowskie. Alternatywa poruszania się cały czas prawym brzegiem oczywiście nadal pozostaje, ale polecamy ją tylko wprawionym w podjazdach rowerzystom. Jazda tędy to gwarantowane ciekawe widoki na dolinę Dunajca. W szczególności polecamy podjazd na ten najbliższy od kładki punkt widokowy, który może kiedyś przekształci się w taki z prawdziwego zdarzenia?   

Nowa kładka pieszo-rowerowa nad Dunajcem w Łącku

Dzięki otwarciu tej nowej kładki prawdopodobnie wkrótce nastąpi tu zawieszenie kursowania regularnego przewozu rzecznego jaki odbywa się tu na Dunajcu. Przeprawa funkcjonuje na żółtym szlaku pieszym, który bardzo stromym podejściem wyprowadza znad brzegów rzeki na północny stoku Cebulówki. Rowery również dało się w ten sposób przetransportować przez rzekę, ale z powodu tej stromizny utrudnione było nawet wpychanie roweru pod górę (lub karkołomny zjazd w przeciwną stronę). Dzięki temu, że nowa kładka będzie czynna 24/7, również i turyści piesi powinni być zadowoleni, bo wiele więcej drogi się nie nakłada, a od strony kładki to podejście jest o wiele bardziej łagodne.

Dla zainteresowanych poniżej parametry techniczne kładki rowerowej na Dunajcu.
Cała konstrukcja składa się z faktycznej kładki nad rzeka opartej na przyczółkach, które na prawym brzegu mają formę budowli ziemnej (grobli) z dodatkową “małą” kładka łączącą ją z istniejącą drogą. Najlepiej całą tą konstrukcję widać na tym zdjęciu. 

Nowa kładka pieszo-rowerowa nad Dunajcem w Łącku

  • schemat statyczny obiektu – wolnopodparty, jednoprzęsłowy, o konstrukcji nośnej łukowej żelbetowej;
  • posadowienie – przyczółki na żelbetowych palach wierconych Ø 400 mm, długości 8,50 m,
  • szerokość obiektu – 4,30 m,
  • długość ustroju nośnego – 131,90 m,
  • światło poziome – 130,00 m,
  • szerokość jezdni – 2,90 m
  • nawierzchnię ścieżki rowerowej na odcinku rampy stanowić będzie warstwa wykonana z materiałów na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami natomiast na pozostałym odcinku zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa.

W planie przęsło ukształtowano pod kątem 90o do podpór, a w przekroju podłużnym symetrycznie na łuku pionowym o promieniu 1000 m. Konstrukcję nośną stanowi ustrój łukowy z jazdą dołem z podwieszonym pomostem. Łuki żelbetowe monolityczne o przekroju poprzecznym 70,0 x 150,00 cm z betonu C40/50 zbrojone stalą BSt500S. Łuki zostaną stężone żelbetowymi wiatrownicami o średnicy Ø600 m. Łuki połączone są monolitycznie z przyczółkami – wezgłowia oparte są na stopie fundamentowej. Pomost zrealizowany jest jako ustrój płytowy z poprzecznicami prostokątnymi w rozstawie 6,00 m. Pomost podwieszony jest do łuku żelbetowego za pomocą stalowych wieszaków prętowych o średnicy 34 mm ze stali  S355.


Mapa na: bit.ly/mapVD