Back

Szlak rowerowy w gminie Raba Wyżna z nową nawierzchnią

Szlak rowerowy w gminie Raba Wyżna z nową nawierzchnią

W Rabie Wyżnej wymieniona zostanie nawierzchnia niebieskiego szlaku turystycznego, z miejscowości Harkabuz przez Podsarnie do Spytkowic (7 km) w ramach projektu "Budowa szlaku turystycznego na terenie Gminy Raba Wyżna”
Budowa tego odcinka szlaku pieszo – rowerowego ma się zakończyć w marcu 2020, a obejmować będzie wymianę obecnej nawierzchni ziemno-żwirowej przez położenie podbudowy oraz wykonanie nowej warstwy z kruszywa naturalnego "zabezpieczonego przez skropienie emulsją asfaltową". Nowy szlak pieszo – rowerowy o długości ok. 7 km prowadzić będzie z miejscowości Harkabuz przez Podsarnie do Spytkowic.

Mocno zastanawiamy się jak finalnie będzie wyglądała ta nawierzchnia, bo tzw. "nakrapiany asfalt" nie jest najlepszym pomysłem na trasę rowerową z prawdziwego zdarzenia. W każdym razie wybierzemy się przetestować ten odcinek jak tylko powstanie. No nawet jak nie będzie dało szosówką przejechać po grani Pasma Podhalańskiego z przerwą na kawę na Łysej Górze (górna stacja wyciągu Kompleks Beskid) , to gravelem już na pewno. Ten szlak może być też ciekawym urozmaiceniem dla kogoś kto planuje jechać po Szlaku Wokół Tatr (nowa odnoga do Piekielnika ma tu powstać do roku 2020) . W przyszłości może być też opcjonalną wycieczką dla startując z Chabówki po trasie VeloRaba. Jego budowa w porządnej jakości może pomóc choć trochę bardziej rozreklamować ten do tej pory mocno "nierowerowy" kawałek Małopolski. Który może się też ciekawie pozmieniać po oddaniu do użytku nowego przebiegu DK7 (Zakopianki) oraz budowy kiedyś w przyszłości linii kolejowej Piekiełko-Podłęże. Dzięki obu tym inwestycjom prostsze stanie się dotarcie w te regiony oraz powstaną również nowe drogi serwisowe, a te istniejące, lokalne uwolnią się od nadmiernego ruchu samochodowego.

W/w zadanie dofinansowane ze środków europejskich w ramach poddziałania: 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .
Więcej informacji o przetargu http://bit.ly/2BSnvEi