Back

Ścieżka biegowo-rowerowa przy Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku otwarta

Ścieżka biegowo-rowerowa przy Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku otwarta

Plany rozbudowy CAW w Świniarsku
Dzisiaj dobre informacje z okolic Nowego Sącza. W gminie Chełmiec oddano do użytku 1,5 km trasy rowerowej na lewobrzeżnych wałach Dunajca wybudowanej w ramach tzw. projektu Centrów Aktywnego Wypoczynku (CAW), którego realizatorem jest Fundacja Sądecka oraz nowosądecki gminy. W samym Nowym Sączu mieście na finiszu są już prace nad kolejnym CAW, czyli ścieżką pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Kamienicy (tu zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest na koniec lipca 2019.). Podobne centra funkcjonują już w Bobowej, Łącku oraz Starym Sączu. Te dwa ostatnie zaraz przy lub w bliskim sąsiedztwie trasy Velo Dunajec


Ścieżka rowerowa w Chełmcu ma swój początek w Świniarsku przy działającym już od jakiegoś czasu budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku, w którym znajdują się m.in.: sala do ćwiczeń, siłownia wewnętrzna, pomieszczenia na spotkania turystyczne (sympozja, konferencje), szatnie z sanitariatami. Jest tu również siłownia zewnętrzna, parking dla samochodów, stojaki dla rowerów oraz tablice informacyjne.
 
Mimo, że na razie ciężko będzie połączyć te nowe 1,5 km ścieżki w zgrabną pętlę np. z VeloDunajec / EuroVelo11, to podczas oficjalnego otwarcia podpisany został list intencyjny na budowę kolejnych siedmiu kilometrów tej ścieżki, które zapewniłby jej spięcie z trasami VeloMałopolska. Ścieżka biegowo-rowerowa realizowana byłaby wzdłuż lewobrzeżnych wałów rzeki Dunajec, od obwodnicy Podegrodzia (most św. Kingi) do Nowego Sącza (do nowego mostu heleńskiego / Józefa Piłsudskiego). Wizualizacja na zdjęciu. 

Trzymamy kciuki, żeby sprawa ruszyła do przodu i w kolejnym okresie programowania funduszy znalazły się odpowiednie środki na taką inwestycję. Powstałaby wtedy jedna z lepszych pętli rowerowych przy VeloDunajec (w zasadzie w całości odseparowana od ruchu samochodowego), umożliwiająca nie tylko rekreacyjną jazdę, ale zapewniającą skomunikowanie "rowerowe" aż czterem sądeckim gminom.

Ścieżka powstała w ramach projektu „Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku – Trasa Turystyczno – Rekreacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  działanie 6.1.4 - Lokalne trasy turystyczne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Wartość inwestycji wyniosła  946 tys. zł, gdzie  połowę tej kwoty wyasygnowała gmina Chełmiec, a połowę środków na to zadanie przeznaczono z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Sądecką jako liderem projektu i 5 samorządami które na swoim terenie również wykonały ścieżki turystyczne.