Back

Rozbudowa Szlaku Wokół Tatr nabiera tempa

Rozbudowa Szlaku Wokół Tatr nabiera tempa

Mapa etapu III realizacji Szlaku Wokół Tatr
W lutym br. podpisana została umowa, która gwarantowała dofinansowanie III etapu realizacji projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr” (SWT).  W ramach niego zaplanowano budowę nowych ścieżek rowerowych i remonty już istniejących, nowe miejsca odpoczynku oraz rewitalizacja zabytków i atrakcji wzdłuż Szlaku. I plan ten raźno wciela się w życie, bo w chwili obecnej trwa realizacja jednego z podpunktów, a reszta czeka na ogłoszenie lub rozstrzygnięcia przetargów. 

 

Prace budowlane trwają na odcinku w gminie Czarny Dunajec, od istniejącej pętli puścizn w Czarnym Dunajcu do Piekielnika, gdzie powstaje prawie 7 km nowej, szutrowej ścieżki rowerowej. Będzie to ciekawy łącznik z Jabłonką i Orawą. Poglądoway przebieg na mapce projektowej (poniżej), a na mapę bit.ly/mapSWT naniesiemy ten fragment jak tylko zakończy się jego budowa.

Co jeszcze czeka nas w ramach realizacji tego III etapu?

  • budowa nowego 7 km odcinka Pyzówka - Klikuszowa w gminie Nowy Targ, na który czekamy na ogłoszenie przetargu;
  • budowa ścieżka na lotnisku oraz na ul. Schumana i Młynówka w mieście Nowym Targ (ok. 2 km);  
  • remont odcinka na granicy Kacwin - Wielka Frankowa; 
  • remont kładek na potoku Czarny Dunajec w Nowym Targu; 
  • remont zabytkowych budynków dawnej stacji PKP w Podczerwonem oraz dwóch spichlerzy w Kacwinie, które po renowacji uzyskają nowe funkcje i zostaną udostępnione rowerzystom i turystom;  
  • budowa odcinków na słowackiej części (Spiska Bela, obec Huncovce, Hniezdne, Velka Lomnica).


Etap ten zakłada również działania związane z promocją Szlaku wokół Tatr oraz budowę lub rozbudowę miejsca odpoczynku bezpośrednio na trasie szlaku: 

  • oaza wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie;
  • rozbudowana strefa relaksu w Nowym Targu przy kładce pieszo-rowerowej na Białym Dunajcu;
  • interaktywna ekspozycja przyrodnicza w Domu Ludowym w Łapszach Niżnych;
  • 2 miejsca odpoczynku z pełnym wyposażeniem na odcinku ścieżki rowerowej z Dursztyna do Łapsz.

Projekt wdrażany jest w latach 2018-2020 w polsko-słowackim partnerstwie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z 8 samorządami pogranicza polsko-słowackiego: Gminą Czarny Dunajec, Gminą Miasto Nowy Targ, Gminą Nowy Targ, Gminą Łapsze Niżne, Miastem Spiska Bela,Obec Huncovce, Obec Hniezdne oraz Obec Velka Lomnica.

Podpisana w lutym umowa między Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a EUWT w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 opiewa na łączna wartość ok.  5 mln euro, z czego 4 mln euro stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Multimedia