Trasa 16: Do Lasu Bronaczowa

Skawina, Chorowice (5 km) Mogilany (7,5 km) Rez. Kozie Kąty (12,5 km) Wola Radziszowska (22,5 km) Radziszów (27,5 km) Skawina (31 km) 

31 km, 3 h, trasa - łatwa

Profil wysokościowy trasy:

16

OPIS:

Trasa łatwa, z niewielką ilością podjazdów, wiodąca drogami o dobrej nawierzchni. Wycieczkę rozpoczynamy na rynku w Skawinie (1) (2) (3) (4), z którego jedziemy na wschód ul. Słowackiego. Mijamy kościół, następnie skrzyżowanie z ul. Popiełuszki i jedziemy prosto ul. Korabnicką. Po 300 m skręcamy w ul. Kopernika, następnie Wyspiańskiego, którą dojeżdżamy do Chorowic. W Chorowicach po lewej stronie mijamy kaplicę, a nieco dalej pozostałości zespołu dworskiego (5). Na skrzyżowaniu z drogą Mogilany–Skawina pojawia się piękna panorama na Pogórze i Beskidy. Skręcamy w lewo i wkrótce dojeżdżamy do centrum Mogilan. Mijamy kościół (6), na „ryneczku” skręcamy w prawo, by zobaczyć Zespół Dworski Konopków (7). Wracamy do centrum, skąd zielonym szlakiem rowerowym ul. Mogilańską opuszczamy gminną wieś. W miejscu wyraźnego obniżenia ostrym łukiem skręcamy w lewo i drogą szutrową za szlakami jedziemy w dół na południe. Po krótkim podjeździe, na grzbiecie skręcamy w prawo i wjeżdżamy do lasu. Na rozwidleniu przy krzyżu za szlakami skręcamy w lewo, a nieco dalej na skrzyżowaniu - w prawo. Na łuku drogi mijamy wiatę i czerwony szlak prowadzący w prawo do Rez. Kozie Kąty (8). Trzymając się szlaków zielonych dojeżdżamy do zabudowań Podlesia. Przy sklepie skręcamy w lewo (udając się w prawo, możemy skrócić trasę), mijamy Dziecięcy Szpital Rehabilitacyjny, i na skrzyżowaniu skręcamy za czerwonym szlakiem rowerowym w prawo, 1 km dalej odbijamy w lewo. Wyjeżdżamy na Ostrą Górę, po czym opadamy do Woli Radziszowskiej. Skręcamy w lewo, mijamy strumyk i krętą drogą dojeżdżamy do skrzyżowania. Skręcamy w prawo do centrum Woli Radziszowskiej i drewnianego kościoła (9). Trzymając się rowerowego szlaku bursztynowego, przecinamy dwukrotnie tory kolejowe i wzdłuż zabudowań Radziszowa (w centrum zabytkowy kościół (10) i odremontowany dwór) udajemy się w kierunku Skawiny.

ATRAKCJE NA TRASIE:

 • Kościół parafialny w Skawinie (1) – powstał w czasach Kazimierza Wielkiego, jednak częste pożary sprawiły, że świątynia zatraciła swą pierwotną formę. Dzisiejszy kształt został jej nadany po odbudowie w 1826 r. W prezbiterium dwa cenne, nietypowe XIX-wieczne obrazy „Budzenia pasterzy” i „Złowienia ryby ze złotymi skrzelami”.
 • Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Skawinie (2) – z 1906 r., stojący na miejscu warownego zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego.
 • Ratusz w Skawinie (3) – z początku XX wieku. Obecnie Urząd Miasta i Gminy.
 • Kościół filialny w Skawinie (4) – pochodzi prawdopodobnie z przeł. XVII i XVIII w. Pełnił rolę świątyni przy szpitalu–przytułku założonym przez tynieckich benedyktynów.
 • Zespół dworski w Chorowicach (5) – obiekt, w którego skład wchodzą: dwór, neogotycka kaplica z początku XX w., czworak, stajnia oraz park. Dworek wybudowano w 1905 r., został przebudowany po 1945 r. oraz 1985 r. Należał do rodziny Raczyńskich, Derasów, Doboszyńskich. Obecnie mieści się tu szkoła. Kaplica pochodzi z 1915 r.
 • Kościół w Mogilanach (6) – pochodzi z 1604 r. Nieznacznie rozbudowany w XIX i XX w., a w 1. poł. XIX w. otoczony murem z dzwonnicą. Wyposażenie świątyni głównie barokowe.
 • Dwór w Mogilanach (7) – wybudowany z końcem XVIII w. na miejscu dawnego pałacu. Goszczący tu Mikołaj Rej w 1567 r. napisał swe „Zwierciadło” oraz trzecią księgę „Żywota człowieka poczciwego”.
 • Las Bronaczowa i rezerwat Kozie Kąty (8) – kompleks leśny pokrywający zwartym drzewostanem bukowo-jodłowym wydłużone wzniesienie pocięte malowniczymi dolinami. Część lasu stanowi leśny rezerwat przyrody „Kozie Kąty”.
 • Kościół drewniany w Woli Radziszowskiej (9) – z końca XV wieku. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na gotyckie portale ostrołukowe oraz na wystrój z XVII-XIX w.

  Kościół drewniany w Woli Radziszowskiej
 • Kościół w Radziszowie (10) – wzniesiony w XV w., odbudowany po pożarze w 1841 r. Częściowo zachowało się barokowe wyposażenie.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX