Sie sind da:
Zurück

Koncepcja tras rowerowych na terenie gminy Liszki

Koncepcja tras rowerowych na terenie gminy Liszki

Koncepcja tras rowerowych na terenie gminy Liszki
Dzięki programowi "Mosty dla Regionów" pojawił się temat utworzenia nowego mostu drogowego nad Wisłą zamiast obecnie funkcjonującej przeprawy promowej Kopanka - Jeziorzany. Z tej racji warto przypomnieć o planach gminy Liszki na stworzenie na swoim terenie porządnych tras rowerowych na lewym brzegu Wisły.

Dzięki takiej infrastrukturze oraz nowemu mostowi powstałaby niesamowita pętla rowerowa na zachód od Krakowa, wykorzystująca gotowe odcinki Wiślanej Trasy Rowerowej na prawym brzegu (odcinek Kolna - Skawina planowany jest na lata 2020-2022) oraz istniejące asfaltowe wały na lewym brzegu od Salwatora do wysokości autostradowej obwodnicy Krakowa.

“Koncepcja wraz z PFU dla wytyczenia i budowy ścieżek/dróg i tras rowerowych oraz budowy systemu parkingów P&R zintegrowanych z szybką komunikacją aglomeracyjną wraz z centrami przesiadkowymi na terenie gminy Liszki”.
W ramach koncepcji opracowano trzy główne zadania:

 • Budowa systemu parkingów P&R zintegrowanych z szybką komunikacją aglomeracyjną wraz z centrami przesiadkowymi na terenie gminy Liszki (Kaszów, Cholerzyn, Piekary, Kryspinów).
 • Droga rowerowa o długości około 8 km po koronie wału rzeki Wisły (lewy brzeg) od kładki przy stopniu Kościuszki przez miejscowości Piekary, Ściejowice, Jeziorzany do granicy z gminą Czernichów, oraz zaprojektowanie na trasie miejsc postojowych (przy przeprawach promowych do Tyńca oraz Skawiny).
 • Droga rowerowa od kładki przy stopniu Kościuszki przez Piekary, Kryspinów, do Cholerzyna (granica z gminą Zabierzów).

Tak prezentuje się to w skrócie (mapa całości powyżej), my w tym tekście skupimy się na tych “rowerowych” punktach.
Mapa całościowa koncepcji, źródło: koncepcja ARUP dla UG Liszki

Mapa całościowa koncepcji, źródło: koncepcja ARUP dla UG Liszki

 

 
Droga rowerowa po wałach wiślanych od stopnia wodnego Kościuszko przez gminę Liszki do granicy z g. Czernichów

Jeśli ktokolwiek z was jechał kiedyś przez Piekary istniejącym szlakiem rowerowym oraz po wałach wiślanych na lewym brzegu Wisły, ten wie, że oprócz niezapomnianych widoków na Opactwo w Tyńcu, kręcenia przez malowniczy szpaler wierzb czy tajemnicze okolice starorzecza i skały ‘Okrążek’ (pomnik przyrody oraz obszar stanowiska archeologicznego), okraszone jest to również przedzieraniem się przez porośnięte trawą wały, błoto, krzaki i nierzadko stojącą wodę w starorzeczu, która czyni ten fragment okresowo nieprzejezdny. Jednym słowem - świetna weekendowa wycieczka rowerowa za Kraków raz na rok dla wprawionych rowerzystów, bo dla całej reszty wady tej trasy mogą się okazać większe niż jej uroki. 

Tym bardziej cieszą plany UG Liszki, żeby ten odcinek w końcu zrobić porządnie i sprawić by ten fragment brzegu Wisły nie tylko zaczął cieszyć się równą “popularnością rekreacyjną” jak obecna Trasa Tyniecka na prawym brzegu Wisły, ale stał się pełnoprawną drogą rowerową, którą da się wykorzystać dla codziennego transportu rowerowego z/do Krakowa przez mieszkańców gminy Liszki. Brawo!

Oto jak ma to wyglądać w szczegółach
Droga rowerowa wzdłuż Wisły, źródło: koncepcja ARUP dla UG LIszki

Droga rowerowa wzdłuż Wisły, źródło: koncepcja ARUP dla UG LIszki
Planowana jest budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości 2 m, przebiegającej głównie po koronie wału przeciwpowodziowego wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły. Całość planowanej drogi przebiega przez tereny Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, z początkiem przy stopniu wodnym Kościuszko (czyli być może w końcu doczekamy się cywilizowanego połączenia z istniejącą kładką!). Dalej trasa biegnie po istniejącym CPR pod autostradą wzdłuż drogi Kraków – Piekary, by po ok. 400 m skręcić  w kierunku wału, po którym przebiegać będzie do granicy z gminą Czernichów. Całkowita długość planowanej trasy wyniesie około 8,5 km, z czego około 8,0 km nowo projektowanej trasy po wale przeciwpowodziowym. Przewidywany czas przejazdu od granicy z gminą Czernichów do kładki przy stopniu wodnym Kościuszko, przy założonej prędkości projektowej 20 km/h, wynosić będzie około 25 minut.

Nawierzchnia drogi ma być bitumiczna, w formie dywanika asfaltowego kładzionego mechanicznie i walcowanego, za wyjątkiem krótkiego odcinka trasy (ok. 1 km) zlokalizowany w starorzeczu Wisły, który będzie wykonany z nawierzchni żwirowej utwardzonej lub makademowej. W tym miejscu jest tu po prostu obszar zalewowy, więc taka nawierzchnia raz, że nie zwiększy ryzyka wystąpienia powodzi, to w przypadku jej wystąpienia materiały użyte do budowy umożliwią łatwą naprawę tego odcinka. Budowa trasy w tym miejscu wiązać się będzie również z koniecznością wycinki kilkunastu drzew i krzewów, ale jej przebieg oraz zakres prac budowlanych został już uzgodniony z Oddziałem Krakowskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

W ramach budowy tej drogi przewidziano również wykonanie trzech łączników w okolicach:

 • wznowionej wkrótce przeprawy promowej w Piekarach (jej start planowany jest na czerwiec 2017, projekt z BO Małopolska)
 • istniejącej przeprawy promowej w Jeziorzanach (ruch pieszy i rowerowy bezpłatny)
 • szkoły  podstawowej i projektowanego parkingu P&R w Piekarach

Łączniki te będą prowadzić również do przewidzianych w koncepcji punktów postojowych, właśnie w rejonie przeprawy promowej w Jeziorzanach oraz na terenie projektowanego P&R Piekary (okolice przeprawy promowej do Tyńca).

Jak widzicie - plany są świetne, choć oczywiście istnieją zagrożenia wcielenia ich teraz w życie:

 • Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (obecnie Wody Polskie) ma plany remontów wałów na tym odcinku (podobna sytuacja jak na Wiślanej Trasie Rowerowej) , co może spowodować konieczność rozebranie po paru latach takiej wybudowanej na wale asfaltowej DDR lub spowodować że zamiast nawierzchni bitumicznej pojawi się taka z kruszywa
 • sprawy własnościowe i i interpretacja nowości w prawie wodnym, wg. którego MZMiUW w Krakowie stało na stanowisku, że lokalizowanie drogi dla rowerów na wale jest inwestycją na budowli będącej w ich zarządzie, a nie na gruncie jako takim i w związku z tym nie ma znaczenia, że grunty składające się na wał stanowią własność prywatną, więc nie ma potrzeby dokonywania uzgodnień z właścicielami tych gruntów.

Połączenie z  Wiślaną Trasą Rowerową (budowaną w ramach Velo Małopolska). 
Gdyby oba projekty (Urzędu Marszałkowskiego oraz  Gminy Liszki) udało się wdrożyć w życie (oraz licząc na aktywniejszy niż do tej pory współudział Miasta Kraków), to za parę lat popularną Trasę Tyniecką rozwinąć będzie można w jedną z najbardziej malowniczych pętli rowerowych w naszym kraju, biegnącą przez ok. 45 km po obu brzegach Wisły, z dwiema malowniczymi przeprawami promowymi (lub mostami) oraz praktycznie zerowym ruchem samochodów. O widokach nie wspominając. 


Droga rowerowa od stopnia wodnego Kościuszko przez Kryspinów do granicy z gminą Zabierzów

 

Droga rowerowa przez Kryspinów do Zabierzowa, źródło: koncepcja ARUP dla UG Liszki
Droga rowerowa przez Kryspinów do Zabierzowa, źródło: koncepcja ARUP dla UG Liszki

 W ramach tego odcinka założono, że powstaną takie odcinki:

 1. (350 m) Asfaltowa droga dla rowerów od ronda w okolicy stopnia wodnego Kościuszko do ronda na DW 780 (ul. Księcia Józefa); za pozostałą część DDR wzdłuż Trasy Bielańskiej (częściowo już wykonanej) odpowiada Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT).
 2. (1 km) Asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż DW 780, od ronda na ul. Księcia Józefa do istniejącej drogi dla rowerów w okolicy ronda w Kryspinowie. CPR o szerokości 3,5 metra ma być usytuowany wzdłuż krawędzi jezdni i odseparowany od niej krawężnikiem betonowym, a w miejscu istniejących zjazdów ciąg będzie odsunięty od krawędzi jezdni. Na wysokości działki 807/2 (istniejąca skarpa) CPR zostanie zabezpieczony geotechnicznie lub murem oporowym (więc mogą się tu pojawić barierki).
 3. (1,15 km) Odcinek po istniejących, asfaltowych drogach lokalnych o uspokojonym ruchu od ronda w Kryspinowie do lasu. 
 4. (250 m) Żwirowa lub makademowa ścieżka rowerowa o szerokości 2  m biegnąca przez las do drogi DW 744 (w okolicach której przewidziano demontowane zabezpieczenia uniemożliwiające wjazd nieuprawnionym pojazdom na leśną ścieżkę). W tym miejscu planowane jest też wybudowanie Park & Ride w Budzyniu.
 5. (1,5 km) Asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy o szerokości wzdłuż DW 744. CPR o szerokości 3,5 m ma być usytuowany wzdłuż krawędzi jezdni i odseparowany od niej krawężnikiem betonowym. 
 6. (2 km) Asfaltowa droga dla rowerów przebiegającej od drogi wojewódzkiej 774 w miejscowości Budzyń, do miejscowości Cholerzyn (w śladzie dzisiejszej nieutwardzonej drogi polnej). Jej trasa będzie przebiegać wzdłuż nieutwardzonych dróg lokalnych, na północ od Zalewu na Piaskach. Proponuje się wykonanie drogi o szerokości 2,0 metrów i nawierzchni bitumicznej.

Przewidywany czas przejazdu od granicy z gminą Kraków do granicy z gminą Zabierzów, przy założonej prędkości projektowej 20 km/h, wynosić będzie około 12 minut. Proponowany odcinek drogi wzdłuż nowo wybudowanej obwodnicy Bielan dodatkowo będzie odpowiadać standardom ZIKiT  i będzie z nim uzgodniony. Parametry techniczne projektowanych i istniejących dróg dla rowerów w punktach styku Krakowa i Liszek będą spójne i zapewnią ciągłość połączenia rowerowego od drogi dla rowerów po wale Wisły do granicy z gminą Zabierzów.


Jak widać plany Gminy Liszki odnośnie obu tych odcinków są “konkretne” i przy założeniu pozytywnego “dogadania się” zarówno z MZMUiW i ZIKIT oraz  szybkiego wcielenia tej koncepcji w życie, ta gmina ma szansę zostać liderem wśród pozostałych gmin KOM (Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego), oddając do użytku trasy rowerowe służące nie tylko rekreacji, ale spełniające przy okazji 5 podstawowych wymogów infrastruktury przyjaznej użytkownikom (wg. holenderskiej metodologii C.R.O.W ), czyli:

 • spójność - 100% źródeł i celów podróży powinno być dostępnych na rowerze;
 • bezpośredniość - trasy rowerowe powinny oferować najkrótsze połączenia;
 • bezpieczeństwo - infrastruktura rowerowa powinna minimalizować liczbę punktów kolizji z innymi pojazdami i pieszymi, zapewniać dobrą widoczność oraz separować lub integrować ruch rowerowy z kołowym w zależności od prędkości i natężenia;
 • wygoda - infrastruktura rowerowa powinna ograniczać straty energii, minimalizować liczbę zatrzymań i pochylenia podłużne oraz zapewniać wysoką równość nawierzchni;
 • atrakcyjność - trasa rowerowa musi być czytelna oraz bezpieczna w odczuciu osobistym i społecznym

Opracowanie własne na podstawie “Koncepcja wraz z PFU dla wytyczenia i budowy ścieżek/dróg i tras rowerowych oraz budowy systemu parkingów P&R zintegrowanych z szybką komunikacją aglomeracyjną wraz z centrami przesiadkowymi na terenie gminy Liszki” opracowanej na zamówienie Gminy Liszki przez Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 


 
Kostenlose App VisitMałopolska herunterladen
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>