Trasa 6: Wśród kamieniołomów i kopalń

Krzeszowice, Siedlec (5,5 km) Dębnik (8 km) Paczółtowice (9,5 km) Czerna (14,5 km) Miękinia (18 km) Wola Filipowska (25 km) Rudno (30 km) Tenczynek (33 km) Krzeszowice (36,7 km) 

36,7 km, 4,5 h, trudność - średnia

Profil wysokościowy trasy:

Trasa 6

OPIS:

To niezwykle atrakcyjna, ale niestety dość trudna wycieczka. Znajdziemy wiele zabytków, widokowych miejsc i ciekawostek przyrodniczych. Musimy jednak pokonać trudne podjazdy. Wycieczkę rozpoczynamy spod budynku stacji kolejowej w Krzeszowicach. Jedziemy w lewo, przejeżdżamy przez tory i ponownie skręcamy w lewo na niebieski szlak rowerowy. Jedziemy wzdłuż szlaku ok. 8 km aż do Dębnika. Po drodze pokonujemy trudny podjazd we wsi Siedlec. Z Dębnika do Paczółtowic, gdzie obejrzymy drewniany kościół (1), zjeżdżamy wśród pól widokową drogą. Dalsza trasa prowadzi w lewo czerwonym szlakiem rowerowym. W Dolinie Eliaszówki (rezerwat przyrody) (2) przejeżdżamy obok ruin „Diabelskiego Mostu”, a drogą w prawo wjeżdżamy pod warty zwiedzenia klasztor OO Karmelitów w Czernej (3). Zjeżdżamy dalej doliną i za ostrym łukiem drogi skręcamy na główną drogę w prawo wzdłuż Czernej. Za remizą skręcamy w lewo i podjeżdżamy do Nowej Góry. Przejeżdżamy obok kościoła następnie na skrzyżowaniu skręcamy w lewo (drogowskaz na Krzeszowice) i zjeżdżamy wzdłuż Miękini. Na rozległym placu, z barem i parkingiem skręcamy w prawo na zielony szlak rowerowy. Jedziemy przez tereny dawnego kamieniołomu, następnie widokowym grzbietem w kierunku Woli Filipowskiej. Przecinamy drogę Kraków - Trzebinia i za przejazdem kolejowym skręcamy w prawo, a po chwili na rozjeździe w lewo. Po 1,5 km skręcamy w prawo, mijamy parking z wysoką wieżą i skręcamy w pierwszą drogę w lewo. Podjeżdżamy zgodnie ze znakami czarnego szlaku byłych kopalń na główny grzbiet Garbu Tenczyńskiego. Żółty szlak doprowadza nas pod malownicze ruiny zamku „Tenczyn” (4). Opuszczamy wzgórze (zjeżdżamy lub sprowadzamy rower) stromą ścieżką (żółty szlak) w kierunku parkingu. Na dole skręcamy w lewo na drogę asfaltową i czerwony szlak rowerowy. Jadąc wzdłuż szlaku przejeżdżamy przez Tenczynek (kościół i drewniana dzwonnica) (5) i wracamy do Krzeszowic. Z wielu zabytków tego miasta wartymi polecenia są XIX-wieczny kościół (6)pałac Potockich (7).

ATRAKCJE NA TRASIE:

  • Kościół drewniany w Paczółtowicach (1) – z początku XVI w., jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Wewnątrz fragmenty polichromii z 2. poł. XVII w. oraz cenny obraz Matki Bożej z XV w.
  • Rezerwat leśny „Dolina Eliaszówki” (2) – o pow. 107,2 ha. Obejmuje część doliny potoku Eliaszówka, o zboczach pokrytych starodrzewiem buczyn i grądów oraz w dnie lasem łęgowym. Liczne odsłonięcia dolnokarbońskich wapieni.
  • Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej (3) – wzniesiony w 1. poł. XVII w., malowniczo położony na zalesionych zboczach Doliny Eliaszówki. Kościół i inne budowle klasztorne o jednolitym barokowym wyposażeniu wykonanym w czarnym dębnickim „marmurze”. Warto również zwiedzić klasztorne ekspozycje: staroci, orientalistyczną, a przede wszystkim poświęconą św. Ojcu Rafałowi – Józefowi Kalinowskiemu (1835-1907), który trzykrotnie był przeorem tutejszego konwentu i tu po śmierci został pochowany
    Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej.
  • Zamek „Tenczyn” w Rudnie (4) – wzniesiony w 1. poł. XIV w. przez potężny ród Tęczyńskich. W XV-XVII w. wielokrotnie przebudowywany. Po spaleniu przez Szwedów w czasie „potopu” nie powrócił już do dawnego stanu. W XVIII w. opuszczony popadł w ruinę.
  • Kościół i drewniana dzwonnica w Tenczynku (5) – barokowy kościół z 1. poł XVIII w. oraz drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej, wzniesiona przed 1748 r. Budowla trójkondygnacyjna, wolnostojąca, posadowiona na kamiennej podmurówce.
  • Kościół murowany w Krzeszowicach (6) – wzniesiony w poł. XIX w., spośród sakralnej architektury naszego neogotyku wyróżnia się oryginalną elewacją frontową, a także ciekawym wnętrzem. W ołtarzu głównym obraz Hołdu Trzech Króli z końca XVI w.
  • Zespół parkowo-pałacowy Potockich w Krzeszowicach (7) – założony przez Arthura hr. Potockiego, który odziedziczył w 1816 r. Krzeszowice wraz z kluczem tęczyńskim. Jego syn, Adam, w latach 1850-59 wybudował pałac w stylu nawiązującym do włoskiego renesansu oraz założył rozległy park, pełen starodrzewia pochodzenia rodzimego i egzotycznego. Obecnie w rękach spadkobierców.

Mapa trasy:

Mapa trasa 6

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX