Trasa 50: Przez najpiękniejsze okolice Pasma Radziejowej

Szczawnica, Przehyba (11 km) Wielki Rogacz (17 km) Jaworki (26 km) Szlachtowa (28 km) Szczawnica (31,4 km) 

31,4 km, 4 h, trasa - trudna

Profil wysokościowy trasy:

50

OPIS:

U stóp Beskidu Sądeckiego leży piękne uzdrowisko – Szczawnica. Warto pospacerować wśród drewnianej zabytkowej zabudowy (1) i zobaczyć neogotycki kościół (2). Proponowana wycieczka prowadzi przez najpiękniejsze okolice Pasma Radziejowej, częściowo położone powyżej 1000 m n.p.m., które wymagają dobrej kondycji oraz sprawnego roweru górskiego. Jazdę rozpoczynamy w centrum Szczawnicy, obok dolnej stacji wyciągu na Palenicę. Ruszamy główną drogą (ul. Szalaya) w kierunku wschodnim, przed mostem odbijamy w boczną uliczkę (Samorody) i wzdłuż Grajcarka dojeżdżamy do ul. Sopotnickiej. Za szlakami rowerowymi skręcamy w lewo i rozpoczynamy łagodny podjazd doliną Sopotnickiego Potoku. Mijamy wodospad Zaskalnik, ośr. wyp. z karczmą i rozjazd z odbijającym w prawo niebieskim szlakiem. Nieco dalej na kolejnym rozdrożu przy leśnej kaplicy jedziemy prawą odnogą. Rozpoczynamy długi, mozolny podjazd czarnym szlakiem rowerowym na Przehybę (uwaga na rozgałęzienia szlaku w rejonie wzniesienia 968). Po odpoczynku w górskim schronisku (3) kierujemy się w prawo czerwonym szlakiem w stronę Radziejowej. Mijamy najwyższy punkt trasy – Złomisty Wierch (1224 m n.p.m.) i za Przeł. Długą, gdy zaczyna się stromy podjazd, odbijamy lekko w prawo (za znakami szlaku narciarskiego), by ominąć szczyt Radziejowej. Wracamy na czerwony szlak na przełęczy Żłobki, ale po 600 m opuszczamy go na przełęczy. Obrazek za Wielkim Rogaczem. Kierujemy się w prawo na niebieski szlak i zjeżdżamy do przeł. Obidza. Tutaj obierając czerwone szlaki skręcamy ostro w prawo. Falującym grzbietem a w końcówce stromym zjazdem opadamy do doliny Białej Wody. Po lewej stronie Rez. Biała Woda (4). W centrum Jaworek, obok pętli aut, warto odbić w prawo, aby zwiedzić położoną nieco wyżej murowaną cerkiew (5). Mijamy Wąwóz Homole (6) i przez Szlachtową (Muzeum Pienińskie (7) i murowana cerkiew) łagodnym zjazdem wracamy do Szczawnicy.

ATRAKCJE NA TRASIE:

  • Zabudowa uzdrowiskowa w Szczawnicy (1) – XIX-wieczne łazienki, wille, pensjonaty i inne budynki zdrojowe pamiętające czasy Józefa Stefana Szalaya, ówczesnego właściciela uzdrowiska. Z tego okresu pochodzą również Stary i Nowy Park oraz drewniane domy, które oprócz numerów mają godła, np. „Pod Sokołem”, „Pod Wietrznym Młynem”, „Pod Kołem”, „Pod Hiszpanem”. Powstanie tego znanego w całej Polsce uzdrowiska wiąże się z występowaniem szczaw – leczniczych wód wodorowęglanowych. Do największych atrakcji miasta powstałych w czasach współczesnych należy czynna przez cały rok kolej krzesełkowa na Palenicę. Tam też znajdują się trasy narciarskie oraz przeznaczona głównie dla dzieci grawitacyjna zjeżdżalnia wózkowa.
  • Kościół w Szczawnicy (2) – neogotycki z 1892 r., zaprojektowany przez Stanisława Eliasza Radzikowskiego.
  • Schronisko PTTK na Przehybie (3) – położone na szczycie o tej samej nazwie w Paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego. Pierwsze schronisko w tym miejscu powstało w 1938 r. Obecne wybudowano na zgliszczach poprzedniego, które spłonęło w 1991 r.
  • Rezerwat Biała Woda (4) – rezerwat krajobrazowy o pow. 33,71 ha. Chroni malowniczy fragment potoku oraz reliktowe okazy roślin wysokogórskich.
  • Dawna cerkiew greckokatolicka w Jaworkach (5) – wybudowana w 1798 r. przez ludność wołoską, zamieszkującą wieś. Obecnie kościół katolicki.
  • Wąwóz Homole (6) – rezerwat krajobrazowy o pow. 58,64 ha w Małych Pieninach. Obejmuje głęboki jar wyrzeźbiony w skałach wapiennych przez Kamionkę i Koniowski Potok. Masywne formy skalne o wysokości do 120 m. Liczne ciepłolubne murawy naskalne. Stanowisko rzadkich gatunków roślin, m.in. urdzika karpackiego, dwulistnika muszego, cisów.
  • Muzeum Pienińskie w Szlachtowej (7) – ekspozycja o charakterze etnograficzno-historycznym. Część etnograficzna zapoznaje z architekturą regionalną, historyczna poświęcona jest Szczawnicy. tel. 18 262 22 58.

Mapa trasy:

mapa
 

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX