Trasa 48: Szlakiem łemkowskich cerkwi do uzdrowiska

Uście Gorlickie, Kwiatoń (3 km) Skwirtne (5 km) Hańczowa (8,5 km) Wysowa-Zdrój (14 km) Ropki (20 km) Hańczowa (23,5 km) Uście Gorlickie (30,4 km)

30,4 km, 3 h, trasa - łatwa

Profil wysokościowy trasy:
48

OPIS:

Spojrzenie na wykres prezentowanej trasy oraz na mapę wyjaśnia tytuł wycieczki. Przystanki na trasie wyznaczają piękne drewniane cerkwie i kościoły będące ozdobą Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej oraz urokliwe uzdrowisko. Wycieczkę rozpoczynamy w Uściu Gorlickim, ruszając spod cerkwi (1) zielonym szlakiem rowerowym do Kwiatonia. Tutaj podziwiać możemy niezwykły skarb architektury drewnianej – piękną cerkiew z XVII w., wpisaną na listę UNESCO (2). Kilkaset metrów za cerkwią, na łuku drogi odbijamy z głównej szosy w prawo, na Skwirtne. Niespełna 1,5 km od rozjazdu znajduje się tam kolejna cerkiew (3), którą warto zwiedzić. Wracamy w kierunku Kwiatonia, by za żółtym szlakiem rowerowym skręcić w lewo, do Hańczowej. Łagodnym podjazdem przecinamy poprzeczny masyw i opadamy w kierunku widocznej poniżej cerkiewnej wieży. Nie wjeżdżamy jednak do wsi, lecz za szlakami (dołączył czerwony pieszy) skręcamy w lewo i długim, na szczęście łagodnym, podjazdem wznosimy się po zboczu Koziego Żebra. Podjazd kończymy przy wiacie i ekscytującym zjazdem opadamy do uzdrowiska (4) w Wysowej-Zdroju, gdzie warto zwiedzić jeszcze drewniane zabytki, jakimi są cerkiew (5) i kościół (6). Przed kościołem skręcamy w lewo i przez Przełęcz Hutniańską (w końcówce trudny podjazd) i Ropki ponownie wjeżdżamy do Hańczowej. Tym razem polecamy zwiedzanie pięknej zabytkowej cerkwi (7). Główną drogą, wzdłuż Ropy wracamy do Uścia Gorlickiego.

ATRAKCJE NA TRASIE:

  • Drewniana cerkiew w Uściu Gorlickim (1) – zbudowana w 1786 r. w stylu zachodniołemkowskim. Wewnątrz zachował się barokowy ikonostas. Na jego cokole znajdują się płaskorzeźby przedstawiające Chrystusa nauczającego proroków. Jest to ewenement w przypadku kościoła wschodniego, który tradycyjnie nie uznawał rzeźby figuralnej.
  • Drewniana cerkiew w Kwiatoniu (2) – wzniesiona na pocz. XVII w. Jest prawdopodobnie jedną z najstarszych i zarazem najpiękniejszych cerkwi łemkowskich. Wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z XIX w. Kompletny ikonostas powstał w 1904 r. Obiekt wpisany na Listę UNESCO.
  • Drewniana cerkiew w Skwirtnem (3) – wybudowana w 1837 r., z pięknie wykształconymi trzema częściami budowli: prezbiterium, nawy i wieży. Zarówno dach, jak i ściany zewnętrzne kryte są gontem.
    Cerkiew w Skwirtnem
  • Uzdrowisko Wysowa-Zdrój (4) – oparte na leczeniu sanatoryjnym przy wykorzystaniu tutejszych wód mineralnych – szczaw. Leczone są tu m.in. choroby dróg oddechowych i układu trawiennego. Niewielkie uzdrowisko znajdowało się tu już w XVIII w. Jednak największy rozwój Wysowej jako miejscowości uzdrowiskowej nastąpił w latach 60. i 70. XIX w., kiedy powstała większość istniejących dziś sanatoriów i urządzeń zdrojowych.
  • Drewniana cerkiew w Wysowej-Zdroju (5) – wzniesiona w 1779 r. w stylu zachodniołemkowskim. Uwagę zwraca nietypowe usytuowanie wieży, która wyrasta częściowo z przedsionka, a częściowo z nawy – jest to efekt przebudowy przeprowadzonej na pocz. XX w.
  • Drewniany kościół w Wysowej-Zdroju (6) – wybudowany w 1938 r. wg projektu „typowego” kościoła opracowanego przez znanego architekta Zbigniewa Mączyńskiego.
  • Cerkiew drewniana w Hańczowej (7) – pw. Opieki Bogurodzicy powstała w 1 poł. XIX w. Jest to typowa cerkiew zachodniołemkowska o konstrukcji zrębowej i ścianach pokrytych gontem. Polichromia ornamentalno-figuralna oraz ikonostas pochodzą z końca XIX w. W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz główny.

Mapa trasy:
mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX