Trasa 30: Przez Pasmo Brzanki

Ryglice, Żurowa (9 km) Olszyny (12 km) Rzepiennik Biskupi (18 km) Rzepiennik Strzyżewski (21 km) Jodłówka Tuchowska (26,5 km) Brzanka (30 km) Burzyn (35,5 km) Tuchów (39 km) Ryglice (45,7 km) 

45,7 km, 5 h, trudność - średnia

Profil wysokościowy trasy:
30

 

OPIS:

Trasa w większości prowadzi asfaltowymi drogami, jednak obok bardzo łatwych odcinków znajdziemy także trudne fragmenty – zjazdy po kamienistych drogach oraz podjazdy. Wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przy rynku w Ryglicach. Jedziemy niebieskim szlakiem pieszym w stronę kościoła (1), za którym skręcamy w prawo i rozpoczynamy kilkukilometrowy podjazd. Na skrzyżowaniu z główną drogą jedziemy w lewo, po chwili mijamy szczyt z krzyżem i kapliczką. Po wjeździe do lasu opuszczamy niebieski szlak (odbija w lewo) i mozolnie pniemy się na Wielką Górę. Wyjeżdżamy z lasu i widokowym zboczem zjeżdżamy do Żurowej. Na skrzyżowaniu lokalnych dróg odbijamy na chwilę w lewo i dojeżdżamy do drewnianego kościoła z kamienną dzwonnicą (2). Wracamy do drogi głównej, którą przejeżdżamy na wprost i przecinając widokowy grzbiet zjeżdżamy do Olszyn, gdzie mijamy zabytkowy kościół (3). Jeżeli chcielibyśmy skrócić sobie trasę należy odbić na skrzyżowaniu w prawo. Kolejne kilometry to jazda w lekko pofałdowanym terenie. Zbliżając się do Rzepiennika Biskupiego już z daleka ujrzymy XVI-wieczny drewniany kościółek (4). Zjeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr 980 i skręcamy w prawo w kierunku Rzepiennika Strzyżewskiego. Za kościołem (5) skręcamy na niebieski szlak rowerowy i jedziemy w stronę drewnianego kościoła w Jodłówce Tuchowskiej (6). Po zjeździe do głównej drogi skręcamy w prawo, a po ok. 2 km w lewo (żółty szlak rowerowy). Rozpoczynamy wspinaczkę na Pasmo Brzanki, gdzie można wstąpić do Bacówki Brzanka (7) i wejść na wieżę widokową. Zielonym szlakiem rowerowym zjeżdżamy przez Burzyn do Tuchowa, gdzie warto zwiedzić ratusz, barokowy kościół i oddalone nieco na północ Sanktuarium NMP Tuchowskiej (8). Główną drogą w krętej dolinie Białej a następnie Szwedki, wracamy przez Kielanowice, Bistuszową i Uniszową do Ryglic.

ATRAKCJE NA TRASIE:

 • Kościół w Ryglicach (1) – murowany, wzniesiony w latach 1928-40. W wyposażeniu m.in. rokokowy ołtarz główny z 2. poł. XVIII w., renesansowa chrzcielnica kamienna z 1554 r. oraz ambona rokokowa z 2. poł. XVIII w.

  Kościół w Ryglicach
 • Kościół w Żurowej (2) – drewniany, konstrukcji zrębowej, zbudowany w latach 1595-1602. We wnętrzu m.in. późnogotyckie rzeźby Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty z około 1520-30 r. W kruchcie południowej krucyfiks wczesnogotycki z 2. poł. XIV w. W kruchcie zachodniej krucyfiks późnogotycki z około 1520-30 r.
 • Kościół w Olszynach (3) – drewniany, wybudowany w 1900 r., posiada ciekawą, murowaną dzwonnicę.
 • Kościół drewniany w Rzepienniku Biskupim (4) – górująca nad okolicą piękna świątynia jest budowlą jednonawową, konstrukcji zrębowej z 1500 r. Wewnątrz m.in. tryptyk późnogotycki oraz portale w postaci oślego grzbietu.

  Kościół w Rzepienniku Biskupim
 • Kościół w Rzepienniku Strzyżewskim (5) – wybudowany w 1946 r. Wewnątrz uwagę zwracają wysokiej klasy obrazy, m.in. Jacka Malczewskiego i Vlastimila Hoffmana oraz polichromia wykonana pod kierunkiem Felicji Curyło z Zalipia. W pobliskiej plebani filia Muzeum Diecezjalnego.
 • Kościół w Jodłówce Tuchowskiej (6) – drewniany, wzniesiony w 1871 r. Budowla zrębowa, oszalowana skośnymi deskami.
 • Bacówka „Brzanka” (7) – to jedyne całoroczne schronisko turystyczne na Pogórzu Karpackim położone na wysokości 506 m n.p.m. Obok wieża widokowa.
 • Sanktuarium NMP Tuchowskiej w Tuchowie (8) – składa się z monumentalnego kompleksu kościoła i zespołu klasztorornego, wzniesionego w latach 80. XVII wieku w stylu barokowym. Obiekt ten początkowo należał do benedyktynów tynieckich, a od końca XIX w. stanowi własność redemptorystów. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej. Obraz namalowany został w I poł XVI w. temperą na lipowej desce i przedstawia Maryję z Dzieciątkiem na lewej ręce, trzymającą w prawej dłoni różę. Obecnie tuchowskie sanktuarium jest jednym z ważniejszych ośrodków ruchu pielgrzymkowego w Małopolsce. Przy sanktuarium funkcjonuje muzeum misyjne, w którym można podziwiać słynną ruchomą szopkę.

  Sanktuarium w Tuchowie

 

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX