Trasa 24: Przez Beskid Wyspowy

Tymbark, Wilkowisko (6 km) Dobra (13 km) Jurków (18 km) Słopnice (28 km) Tymbark (33 km) 

33 km, 4h, trudność - średnia

Profil wysokościowy trasy:

24

OPIS:

Z pewnością Beskid Wyspowy nie jest tak popularny wśród rowerzystów, jak Beskid Sądecki czy Makowski, a przecież tu również można znaleźć bardzo atrakcyjne trasy. Zapraszamy na jedną z nich. Wycieczkę rozpoczynamy z rynku w Tymbarku. Ruszamy w kierunku zachodnim ul. Armii Krajowej, mając po lewej stronie zabytkowy kościół (1). Za mostem na Łososinie na rozjeździe skręcamy główną drogą w lewo. Jedziemy wzdłuż torów kolejowych i we wsi Podłopień przed kościołem kierujemy się w prawo. Jeżeli chcielibyśmy wyeliminować pierwszą część trasy w postaci górskiej pętli należy skrótem jechać na wprost. W Wilkowisku przed drewnianym kościołem (2) skręcamy w lewo, i krętą asfaltówką stromo wspinamy się na szczyt widokowej góry Dział (554 m n.p.m.) z krzyżem milenijnym. Południowym zboczem opadamy do skrzyżowania, gdzie skręcamy w prawo. W zasadzie płaską drogą dojeżdżamy do skrzyżowania dróg, gdzie za czarnym szlakiem skręcamy w lewo i po krótkim podjeździe opadamy do Dobrej. W centrum wsi na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, mijamy drewniany kościół (3), i wzdłuż zielonego szlaku dojeżdżamy do drogi krajowej 28. Skręcamy w prawo, i zaraz odbijamy w lewo na Jurków. Po minięciu kościoła w Jurkowie (4) skręcamy w lewo przez mostek i długim mozolnym podjazdem wspinamy się na Przeł. Rydza Śmigłego, z piękną panoramą zarówno na wschód jak i na zachód. W towarzystwie szlaków (czerwony pieszy, żółty rowerowy) zjeżdżamy w dolinę Czarnej Rzeki. Skręcamy w lewo i długim zjazdem wzdłuż potoku opadamy do Słopnicy. Kierujemy się w lewo, koło kościoła (5), następnie za mostem znów w lewo po łuku drogi głównej. Po 2 km dojeżdżamy do drogi krajowej nr 28, skręcamy ponownie w lewo, a po minięciu mostu na Słopniczance odbijamy w prawo na wąską drogę asfaltową (ul. Targowa). Doprowadza nas do centrum Tymbarku, gdzie skręcamy w prawo i dojeżdżamy do rynku.

ATRAKCJE NA TRASIE:

  • Kościół w Tymbarku (1) – wybudowany w 1824 r. w tzw. stylu józefińskim. We wnętrzu neobarokowe ołtarze. W jednym z nich obraz św. Anny Samotrzeciej w sukience drewnianej z 2. poł. XVII w.
  • Kościół w Wilkowisku (2) – zbudowany w latach 1921-1930 na wzór poprzedniego, spalonego w 1916 r. Drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Wyposażenie kościoła częściowo barokowe, ołtarz główny późnobarokowy z XVIII w., przeniesiony z kościoła w Limanowej.

    Kościół w Wilkowisku
  • Drewniany kościół w Dobrej (3) – zbudowany w 1678 r. z kaplicą dostawioną do nawy z 1760 r. Gruntownie przebudowany w latach 1865–67. Ściany, sklepienie kolebkowe nawy oraz strop prezbiterium zdobi późnobarokowa polichromia z 1760 r. Uwagę zwracają wizerunki 12 apostołów. W ołtarzu kaplicy obraz Matki Bożej Szkaplerznej oraz ciekawa polichromia.

    Kościół w Dobrej
  • Drewniany kościół w Jurkowie (4) – wzniesiony w 1913 r., ma układ bazylikowy (rzadki w sakralnym budownictwie drewnianym). Sklepienia i ściany zdobi współczesna ciekawa polichromia. W ołtarzu prawej kaplicy obraz przedstawiający oblicze Chrystusa (tzw. Mandylion). Podobno jest to wierna kopia starej ikony, którą przynieśli tu w XV w. wołoscy pasterze.
  • Drewniany kościół w Słopnicach (5) – wzniesiony w latach 1774-76. Skromny wystrój wnętrza, bez polichromii. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest malowany na desce wielki obraz z 1637 r., umieszczony w późnorenesansowym ołtarzu głównym, przedstawiającym Matkę Bożą z Dzieciątkiem i św. Mikołajem.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map


Pobierz trasę w formacie GPX