Trasa 19: Z pokładami soli pod kołami

Wieliczka, Biskupice (7 km) Hucisko (14,5 km) Raciborsko (22 km) Pawlikowice (25 km) Wieliczka (29 km) 

29 km, 4h, trudność - średnia

Profil wysokościowy trasy:

19

OPIS:

Zapraszamy na wycieczkę, która zaczyna się w Wieliczce, mieście od wieków związanym z wydobyciem soli. Cała trasa prowadzi gminnym szlakiem rowerowym, z niewielką odnogą dla zainteresowanych wydłużeniem sobie wycieczki. Przed wyruszeniem na trasę obowiązkowo zwiedzamy kopalnię soli (1) oraz związane z nią zabytki (2) i Zamek Żupny (3). Trasę rozpoczynamy z przystanku kolejowego Wieliczka-Rynek. Jedziemy do Rynku Górnego ul. Zamkową obok kościoła św. Klemensa (4). Ma tam swój początek czerwony szlak rowerowy, którym będziemy jechać ponad 10 km. Wyjeżdżamy z Rynku ul. Batorego i dalej jadąc ul. Św. Sebastiana mijamy drewniany kościół (5) Przejeżdżamy drogę 964 i wkrótce opuszczamy Wieliczkę. Wypatrując oznakowań szlaku jedziemy przez Lednicę Górną, Tomaszkowice do Biskupic, gdzie mijamy neogotycki kościół z XX w. (6). Z Biskupic ścieżką gruntową skracamy trasę przez las i za szosą stromo opadamy do Dobranowic. Tutaj możemy wybrać wariant skrótowy jadąc w prawo lub jechać w lewo wzdłuż proponowanej trasy. Zjeżdżamy prawie 3 km doliną potoku Sułówka do Huciska. Tuż przed drogą dochodzącą z lewej skręcamy w prawo w wąską drogę asfaltową. Po 500 m przejeżdżamy obok domu T. Kantora i pomnika „Krzesło” (7). Po wyjechaniu na grzbiet skręcamy w prawo i jedziemy 3,5 km widokową szosą do skrzyżowania przy kapliczce w Dobranowicach. Skręcamy tu w lewo, ponownie na czerwony szlak rowerowy. Kilkadziesiąt metrów za łukiem drogi trzymając się szlaku skręcamy w prawo, i początkowo asfaltem a dalej gruntową drogą zjeżdżamy do Koźmic Małych. Dwa razy przekraczamy drogę 964 i wyjeżdżamy pod górę, aż do kościoła w Pawlikowicach. Nieco dalej ponownie spadamy do drogi wojewódzkiej, po czym odbijamy boczną uliczką w lewo. Do końca wycieczki w Wieliczce trzymamy się czerwonego szlaku rowerowego, mijając jeszcze po drodze dwór w Sierczy (8).

ATRAKCJE NA TRASIE:

 • Kopalnia Soli w Wieliczce (1) – najstarsze na ziemiach polskich przedsiębiorstwo solne, którego początki sięgają średniowiecza. Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO kopalnia tworzy sieć szybów i sztolni o długości ok. 300 km, położonych na 9 poziomach. W części udostępnionej do zwiedzania, obejmującej 3,5 kilometrowy odcinek na głębokości od 64 do 135 m, można podziwiać jeziora, oryginalny sprzęt i urządzenia górnicze, a także unikalną kaplicę bł. Kingi, mogącą pomieścić ponad 500 osób. Działa tu również ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny. Informacje: www.kopalnia.pl.
 • Zabytki budownictwa górniczego w Wieliczce (2) – to przede wszystkim stare nadszybia: Górsko (XVII w.), Świętej Kingi (XIX w.), Daniłowicza (XVII w.) oraz szyb Regis (XIV w.).
 • Zamek Żupny w Wieliczce (3) – powstał na przeł. XIII i XIV w., odbudowany po zniszczeniach z okresu II woj. światowej. Dawna siedziba władz żupników i zarządców kopalni. Obecnie Muzeum Żup Krakowskich.
  Panorama Wieliczki
 • Kościół pw. św. Klemensa w Wieliczce (4) – wzniesiony w XIX w. Elementy wyposażenia wnętrza z XIII i XIV w. Obok dzwonnica ufundowana przez Jana III Sobieskiego po zwycięstwie nad Turkami. Informacje: www.klemens.pl.
 • Drewniany kościół św. Sebastiana w Wieliczce (5) – zbudowany w 1582 r. Wewnątrz cenne obrazy z XVI w., młodopolska polichromia – dzieło Wł. Tetmajera z 1906 r. oraz witraże zaprojektowane przez Stanisława Matejkę.
 • Kościół w Biskupicach (6) – postawiony w 1914 r. w miejscu poprzednich świątyń z XI i XVII w. Zachował się kamienny portal z najstarszego kościoła.
 • Krzesło Kantora w Hucisku (7) – betonowe krzesło o wys. 14 m to pomnik ku czci Tadeusza Kantora (1915-1995), znanego w świecie twórcy teatru „Cricot 2”, reżysera, scenografa i malarza. Obok oryginalna willa, dom artysty.

  Krzesło Kantora w Hucisku
 • Dwór w Sierczy (8) – z XIX w., otoczony zabytkowym parkiem. Obecnie Klasztor Sióstr Urszulanek.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX