Rowerowy Pierścień Solny "Salina Cracoviensis"

scieżka rowerowa przez pola
Rowerowy Pierścień Solny „Salina Cracoviensis” to turystyczny szlak kulturowego po dawnych salinach wielicko-bocheńskich. Szlak został stworzony w latach 2009-2011 i miał na celu stworzenie sieci składającej się z opisywanej tu trasy głównej oraz szlakach łącznikowych (m.in. opisywanych osobno Sal de Bochegna czy łącznikach Rzezawskim i Nowowiśnickim).
Skala trudności: Dla średniozaawansowanych
Rodzaj szlaku: rowerowy
Długość szlaku: 90,3

Oznakowany jest kolorem niebieskim. Mimo tego, że szlak nie wydaje się utrzymany, to nadal jest wart polecenia, bo stanowią dobrą propozycję wycieczki po głównych ośrodkach turystyczne tego regionu, czyli Wieliczce, Bochni oraz Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej. Sugerujemy jazdę wg. ślady GPX, bo na terenie ww. miast praktycznie nie ma oznakowania lub jest ono szczątkowe, a w kilku miejscach zmienił się też układ drogowy (sugerowany ślad biegnie już po nowych fragmentach infrastruktury pieszo-rowerowej np. w Bochni). Stopień trudności określamy na średni, głównie z powodu różnic wysokości (w szczególności na jego południowym odcinku) oraz poprowadzenia w okolicach Ochmanowa oraz Wieliczki po fragmentach słabo utrzymanych dróg gruntowych i ścieżek.
W okolicach Puszczy Niepołomickiej szlak styka się w trasą VeloMetropolis (EuroVelo4) oraz VeloRaba, a jego centralną osią stanowi też linia kolejowa, którą polecamy dotrzeć z Krakowa (np. do Wieliczki). Miejsca odpoczynku znajdziecie głównie w Puszczy Niepołomickiej oraz w Bochni.

Maksymalna wysokość to: 424 m n.p.m. Najniższy punkt na trasie znajduje się na wysokości: 192 m n.p.m. Trasa biegnie przez następujące obszary chronione:
Rezerwaty: Gibiel
Natura 2000: Puszcza Niepołomicka
28% trasy biegnie przez las. Szlak przebiega w 20% po drogach odseparowanych od ruchu samochodowego.

Atrakcje turystyczne: Bochnia – Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni (m. Bochnia), Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni (m. Bochnia), Tężnia solankowa (m. Wieliczka), Wieliczka – Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni (m. Wieliczka), Zamek Żupny (m. Wieliczka).

Atrakcje przyrodnicze: Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka, Natura 2000 - Torfowisko Wielkie Błoto, Rezerwat Przyrody Dębina, Rezerwat Przyrody Gibiel, Rezerwat Przyrody Groty Kryształowe.

 

Szczegółowy przebieg

Bochnia - Dąbrowica - Stradomka - Niegowić - Biskupice - Wieliczka - Zakrzów - Staniątki - Puszcza Niepołomicka - Damienice - Bochnia.