Zurück

Przetarg na dokończenie VeloDunajec na odcinku Krościenko n/D - Zabrzeż

Przetarg na dokończenie VeloDunajec na odcinku Krościenko n/D - Zabrzeż

Przetarg na dokończenie VeloDunajec na odcinku Krościenko n/D - Zabrzeż
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na dokończenie trasy VeloDunajec na odcinku Krościenko nad Dunajcem <> Zabrzeż. Planowany termin wykonania to 30.09.2021, więc prawdopodobnie do tej daty czekać nas będzie jeszcze jazda w ruchu ogólnym po ok. 4 km drogi wojewódzkiej DW969. 


Szczegóły przetargowe znajdują się tutaj, ale w skrócie to przedmiotem zamówienia jest: 

  • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy;
  • wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę odcinka trasy rowerowej VeloDunajec (VD) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969 od miejscowości Krościenko nad Dunajcem do m. Tylmanowa, po istniejącej drodze gminnej nr K363965 na osiedlu Kłodne w miejscowości Tylmanowa; początek odcinka: kładka na potoku bez nazwy (działka ew. nr 10484/70) na parkingu przy ul. Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem, koniec odcinka: DW 969 odc. 090 km 4+937;
  • wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę odcinka trasy rowerowej VeloDunajec (VD) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Tylmanowa; początek odcinka: DW 969 ode. 090 km 4+937, koniec odcinka: DW 969 ode. 090 km 6+033 (skrzyżowanie z drogą gminną nr K363963 "Brzegi");
  • wykonanie / aktualizacja projektów docelowej organizacji ruchu i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego - na odcinku o łącznej długości 12,6 km (od skrzyżowania w Szczawnicy do m. Zabrzeż (gmina Łącko) do DW 969 odc. ref. 100 km 3+100).


W poprzednim przetargu to zadanie zostało anulowane z powodu za wysokich kwot zaproponowanych przez oferentów. Trwa natomiast realizacja pozostałych zadań na tym odcinku, czyli projektowanie oraz budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych w Krościenku nad Dunajcem oraz Tylmanowej. Oddanie ich do użytku planowane jest na czerwiec 2021 r. 

Odcinki na mapie: