Back

Otwarcie ofert w przetargach na kolejne odcinki VeloDunajec oraz VeloRudawa

Otwarcie ofert w przetargach na kolejne odcinki VeloDunajec oraz VeloRudawa

Grafika z postępem prac ZDW w Krakowie z zaznaczonymi odcinkami z przetargów
Dzisiaj nastąpiło otwarcie ofert w dwóch ważnych przetargach na kolejne odcinki VeloDunajec oraz VeloRudawa. Złożone oferty wyglądają sensownie, tzn. nie przekraczają zakładanych kwot, więc wykonawcy kolejnych odcinków powinni zostać w końcu wybrani.

Pierwszy z nich dotyczy "Budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica – Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części".
1) Część 1 – Budowa kładki pieszo-rowerowej nr 7A na rzece Dunajec w miejscowości Krościenko n/Dunajcem
– zaprojektuj i wybuduj
2) Część 2 – Budowa trasy rowerowej VeloDunajec w m. Krościenko n/Dunajcem, Tylmanowa i Zabrzeż –
zaprojektuj i wybuduj
3) Część 3 – Budowa trasy rowerowej VeloDunajec od km 85+491,4 do km 86+565,4 na osiedlu Kłodne w m.
Tylmanowa – wykonanie robót budowlanych
4) Część 4 – Budowa kładki rowerowej nr 9a na rzece Dunajec w km 92+826,97 (km 140+150 rzeki Dunajec)
projektowanej trasy rowerowej VeloDunajec – wykonanie robót budowlanych.

Największy problem może być z zadaniem nr 2 na zaprojektowanie i wybudowanie do końca 2020 r. odcinka VeloDunajec Krościenko n/Dunajcem - Zabrzeż. Mamy nadzieję, że uda się tu coś poprzesuwać finansowo z pozostałych zadań dla tego odcinka, czyli budowę kładek w Krościenku oraz Tylmanowej (do wakacji 2021). 
Szczegółowa mapa oraz więcej informacji o VeloDunajec
Szczegóły przetargowe: bit.ly/2BxrnL7


Równie szybko powinna zostać też wybrana firma która będzie odpowiedzialna za opracowanie do marca 2021 dokumentacji projektowej (wraz z pozwoleniami) dla trasy rowerowej VeloRudawa od m. Trzebinia do m. Zabierzów (32,4 km) oraz opracowanie koncepcji programowej dla przebiegu trasy rowerowej łączącej trasę VRudawa z m. Czerna na terenie gm. Krzeszowice (to ma być wcześniej, bo do 30.09.2020)
Mapa: bit.ly/mapVRd
Szczegóły przetargowe: bit.ly/2BxrnL7

Trzymamy mocno kciuki za sprawne podpisanie umów i bezproblemowe wykonanie, zwłaszcza na trasie VeloDunajec. Na najnowszej grafice przedstawiającej postęp prac nad całą siecią VeloMałopolska zaznaczona jest lokalizacji obu powyższych przetargów (źródło grafiki: prezentacja ZDW w Krakowie).