Back

Analiza popytu i podaży na turystykę rowerową w Polsce i Małopolsce

Analiza popytu i podaży na turystykę rowerową w Polsce i Małopolsce

Analiza popytu i podaży na turystykę rowerową w Polsce i Małopolsce (POT 2019)
Departament Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej wydał niedawno dwa opracowania: "Popyt na turystykę rowerową (Analiza desk research) lipiec 2019" oraz "Analizę podaży turystyki rowerowej w Polsce 2019". Pod ocenę dostały się również już gotowe odcinki tras VeloMałopolska oraz inne  szlaki rowerowe w Małopolsce. 

Oba te dokumenty znajdziecie pod tym linkiem i polecamy ich uważną lekturę. W sporym streszczeniu to pierwszy dokument "Popyt na turystykę rowerową" przedstawia dane obrazujące zainteresowanie turystyką rowerową na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. 

Z tego co można w nim wyczytać, to turystyka rowerowa umacnia się coraz bardziej na rynku krajowym, a jazda na rowerze w celach rekreacyjnych się na trzecim miejscu (43%), zaraz po spacerach i pływaniu. Spacery, pływanie i jazda na rowerze stanowią TOP 3 aktywnego wypoczynku Polaków we wszystkich grupach wiekowych i znacząco wyprzedzają inne aktywności.

Mniej więcej co 10 Polak (9%) deklaruje, że w okresie ostatnich kilku lat brał udział w samodzielnie organizowanym wyjeździe, podczas którego rower stanowił środek transportu. Co setny Polak (1%) skorzystał w ostatnich latach ze zorganizowanego wyjazdu rowerowego. Uczestnikami indywidualnych i zorganizowanych wędrówek rowerowych są głównie osoby poniżej 40 roku życia, z wykształceniem wyższym i średnim, czynne również w innych obszarach turystyki aktywnej.

Jak się ma popyt na turystykę rowerową w Polsce na rynkach zagranicznych?
Z wyników badań prowadzonych przez POT w ostatnich 4 latach wynika, że między 14% a 25% obcokrajowców kojarzy Polskę z możliwością uprawiania turystyki rowerowej, a 4% do 20% - wskazuje uprawianie turystyki rowerowej jako jeden z celów swojego planowanego przyjazdu do Polski. Wskazuje również Austria, Holandia, Niemcy, Szwecja i Ukraina jako kraje, gdzie turystyka rowerowa  w Polsce może w najbliższym czasie i to przy stosunkowo niewielkich nakładach "najlepiej się sprzedać". Dla pozostałych krajów takie parametry jak odległość geograficzna, bogate tradycje kolarskie i dobrze rozwinięta infrastruktura na własnym terenie, powodują że atrakcyjność Polski jako miejsca uprawiania turystyki rowerowej jest niska. 

W drugim dokumencie, czyli “Analiza podaży turystyki rowerowej w Polsce 2019” opracowaną przez człowieka, który od kilkunastu lat czynnie zajmuje się turystyką rowerową zarówno w Polsce, jak i za granicą (prowadzi mi.in. Stowarzyszenie Travelling Inspiration czy klub 80 Rowerów). Od razu trzeba podkreślić, że analiza jest subiektywną oceną autora stanu polskich szlaków rowerowych i powstała ona na bazie osobistego doświadczenia oraz opinii uczestników rajdów, projektów i wypraw organizowanych przez autora oraz ogólnodostępnych materiałów, znalezionych w Internecie. Jak wypadła w jego oczach Małopolska? 

Autor analizuje m.in stan prac na koncepcjami przebiegów trasy EuroVelo przez Polskę i docenia, starania Małopolski, która już może pochwalić się skończonymi odcinkami tras EuroVelo 4 (VeloMetropolis) i fragmentami trasy EuroVelo11 (VeloNatura). Na pełne zakończenie prac i odpowiednią certyfikacji tych tras, przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale praktycznie jesteśmy jedynym województwem w Polsce, które faktycznie zaczęło działać w kierunku budowy tras o jakości EuroVelo.

(prowadzi mi.in. Stowarzyszenie Travelling Inspiration czy klub 80 Rowerów). Od razu trzeba podkreślić, że analiza jest subiektywną oceną autora stanu polskich szlaków rowerowych i powstała ona na bazie osobistego doświadczenia oraz opinii uczestników rajdów, projektów i wypraw organizowanych przez autora oraz ogólnodostępnych materiałów, znalezionych w Internecie.

W Małopolsce pod ocenę autor wziął m.in.
Szlak wokół Tatr (łączna suma: 31/40)
Docenił przebieg szlaku, atrakcyjność krajobrazowa oraz świetnie przygotowane nawierzchni, natomiast punktację obniżyły ograniczone i niespójne  materiały dostępne dla turysty, niespójny system znakowania, nie najlepsza baza noclegowa oraz słabo skomunikowany początek i koniec szlaku

VeloDunajec (łączna suma: 30/40)
Większość punktacji szlak zdobył za swój atrakcyjny przebieg, dobre skomunikowania startu/mety i świetnie przygotowaną nawierzchnię na oddanych do użytku odcinkach. Jako jedyny minusem widziana jest ograniczona ilość materiałów informacyjnych ("brak dostępnych map, przewodników, plików gpx z tego szlaku. Wszystkie te rzeczy są tworzone przez UMWM w Krakowie.Powinny się pojawić w 2019 roku"). Autor musiał prowadzić swoje badania przed ukazaniem się strony visitmalopolska.pl, gdzie takie informacje już się pojawiły (łącznie z aktualnymi PDF'ami map do ściągnięcia). Jak na "produkt" turystyczny, którego budowa cały czas trwa, to taka ilość punktów i tak dobrze pokazuje potencjał tej trasy. 

W zestawieniu znalazły się również szlaki ponadregionalne, czyli też Wiślana Trasa Rowerowa oraz Szlak Orlich Gniazd. Ten pierwszy, czyli WTR ma w założeniach biec przez całą Polskę i rozpatrywany jest pod kątem całego swojego przebiegu. Autor docenia przebieg i wykonanie  małopolskiego odcinka (poza śląskim i kujawsko-pomorskim) i jednocześnie narzeka na brak strony internetowej zawierającej informacje praktyczne na temat szlaku, mimo że jednak znajduje na niej ślady gpx, mapy w wersji pdf do wydruku i relacje rowerzystów, którzy pokonali tę trasę. Łączna przyznaje nota całej WTR w Polsce w wysokości  35/40 i jak zauważa "już stan obecny, w trzech województwach, pozwala przeżyć ciekawą, rowerową przygodę"

Szlak Orlich Gniazd który liczy w sumie 186 km (101 km na terenie województwa śląskiego i 85 km na terenie Małopolski) został oceniony na 33/40. Doceniony został głównie jako szlak przebiegający przez najpiękniejszy region Polski , natomiast punktów ujęła mu nawierzchnia, która nawet po korektach przebiegu w obu województwach, powoduję że jest to nadal propozycja dla minimum średnio zaawansowanych rowerzystów. 

W ocenie ogólnej wszystkie te szlaki w Małopolsce autor rekomenduje jako właściwie przygotowane oraz warte promocji na arenie międzynarodowej. Pełna tabela z ocenami szlaków poniżej, po szczegóły odsyłamy do opracowania. 

Zestawienie szlaków - tabela z Analiza podaży turystyki rowerowej 2019 (POT)